Tools

Intentieverklaring opstellen

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 21-10-2019

Spreek uw intentie uit over een werknemer of zijn arbeidsovereenkomst. Hoe u de intentieverklaring opstelt? Gebruik deze tool.

Concurrentiebeding toevoegen aan arbeidsovereenkomst

Maatwerkbrief | Concurrentiebeding | 21-10-2019

Voorkom dat uit dienst tredende werknemers aan de slag gaan bij de concurrent door een concurrentiebeding op te stellen via deze tool.

Werknemer wijzen op het proeftijdbeding

Maatwerkbrief | Proeftijd | 21-10-2019

Wijs uw werknemer via deze brief op het proeftijdbeding dat u hanteert binnen uw organisatie.

Bevestiging einde dienstverband op initiatief werknemer

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Schrijf in enkele minuten een nette bevestigingsbrief voor een prettige afwikkeling van het dienstverband.

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte

Maatwerkbrief | Ontslag met wederzijds goedvinden | 21-10-2019

Zo legt u, in geval van ontslag met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte, de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Aanzeggen dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Wet werk en zekerheid (WWZ) | 21-10-2019

Informeer een werknemer met een contract voor bepaalde tijd tijdig over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Beëindiging dienstverband bepaalde tijd

Maatwerkbrief | Arbeidsovereenkomst | 21-10-2019

Stel uw werknemer door middel van deze maatwerkbrief op de hoogte dat u de arbeidsovereenkomst niet verlengt.

Personeels- en stamkaart

Formulier | Personeelsdossier | 18-10-2019

Registreer de belangrijkste gegevens van uw werknemer op dit formulier.

Aanvraagformulier bijzonder verlof

Formulier | Verlofregelingen | 18-10-2019

Dit formulier kunt u gebruiken voor de gestructureerde afhandeling van bijzonder of buitengewoon verlof, zoals een huwelijk of verhuizing.

Uitzendovereenkomst fase C (ABU)

Overeenkomst | Uitzendkrachten | 13-08-2019

Gebruik dit contract als een werknemer onder fase C van het fasensysteem van ABU valt en een contract voor onbepaalde tijd krijgt.