Tools

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

Maatwerkbrief | Ontslag | 10-06-2024

Gebruik deze maatwerkbrief om de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer op te zeggen.

Aandachtspunten bij uitdiensttreding van een werknemer

Checklist | Uitdiensttreding | 03-06-2024

Gebruik deze checklist voor alle aandachtspunten rondom het vertrek van een werknemer.

Alle ontslagroutes in één overzicht

Checklist | Ontslag | 15-02-2024

Gebruik deze checklist om te bepalen welke ontslaggrond- en procedure de beste keuze is in uw situatie.

Houd bedrijfs­gegevens veilig bij uitdiensttreding

Checklist | Uitdiensttreding | 17-03-2023

Zorg dat uw bedrijfsinformatie veilig blijft bij het vertrek van een werknemer.

Check de vervaltermijn bij ontslag

Checklist | Ontslag | 27-02-2023

Gebruik deze checklist om de juiste vervaltermijn op te zoeken.

Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Checklist | Ontslag | 19-10-2020

Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.

Voorbeeld tussentijds opzegbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 12-08-2019

Met het tussentijdse opzegbeding in deze tool kunt het u het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd regelen.