Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde

Maatwerkbrief

MS Word 54.60 kb

21-10-2019

Download deze tool
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst van de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, opzeggen zonder dat de werkgever toestemming nodig heeft van UWV of van de kantonrechter.

Het arbeidscontract moet dan wel vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gesloten. Als u het dienstverband met de AOW-gerechtigde werknemer wilt opzeggen, kunt u deze maatwerkbrief gebruiken.


Meer informatie over de administratieve verplichtingen bij uitdiensttreding vindt u in de toolbox Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct.

Meer informatie over het werken met of ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer vindt u in de toolbox Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er.