Tools

Bevestiging ontvangst instemmingsaanvraag

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft ontvangen.

Niet in behandeling nemen instemmingsaanvraag door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag niet in behandeling neemt.

Nietigheid besluit bestuurder bevestigen door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Gebruik deze voorbeeldbrief om de nietigheid van het besluit van de bestuurder in te roepen.

Instemmingsaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een instemmingsaanvraag van de bestuurder.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegvergadering | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.

Voorgenomen besluit en instemmingsverzoek toetsen

Checklist | Instemmingsrecht | 25-03-2021

Gebruik deze checklist om te toetsen of sprake is van een voorgenomen besluit en of het instemmingsverzoek voldoet aan de formele eisen.

OR heeft belangrijke taak bij coronabeleid

Video | Instemmingsrecht | 25-03-2021

Een bestuurder moet de instemming van de ondernemingsraad hebben, voordat hij coronaregels binnen de organisatie aanpast of invoert.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

Checklist | Instemmingsrecht | 19-03-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen

Voorbeeld instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 05-03-2021

Met dit voorbeeld van een instemmingsverzoek stelt uw bestuurder snel een volledige instemmingaanvraag op voor de ondernemingsraad.

Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

Checklist | Pensioen via de werkgever | 17-12-2020

In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.