Tools

Zonder instemming van de OR geen videovergadering

Video | OR en digitale veiligheid | 13-10-2022

Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren, moet eerst langs de ondernemingsraad. Die heeft namelijk instemmingsrecht.

OR-standpunt goed voorbereiden

Formulier | Werkwijze OR | 12-05-2022

Gebruik dit formulier om een eensgezind standpunt van de OR goed voor te bereiden.

Wanneer heeft de OR instemmingsrecht (of niet)?

Checklist | Instemmingsrecht | 26-08-2021

Houd deze checklist iedere OR- en overlegvergadering bij de hand. U kunt hiermee snel het instemmingsrecht vaststellen

Mag de werkgever thuiswerkers bespieden?

Video | OR en digitale veiligheid | 03-06-2021

De werkgever mag thuiswerkende werknemers enkel stiekem monitoren bij een verdenking van misdragingen, en pas na toestemming van de OR.

Communiceer als OR een eensgezind standpunt

Formulier | OR-communicatie | 01-04-2021

Gebruik dit formulier om vragen en standpunten te noteren die de OR aan de bestuurder wil voorleggen.

Bevestiging ontvangst instemmingsaanvraag

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag heeft ontvangen.

Niet in behandeling nemen instemmingsaanvraag door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 29-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de instemmingsaanvraag niet in behandeling neemt.

Nietigheid besluit bestuurder bevestigen door OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Gebruik deze voorbeeldbrief om de nietigheid van het besluit van de bestuurder in te roepen.

Instemmingsaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een instemmingsaanvraag van de bestuurder.

OR vroegtijdig informeren tijdens de overlegvergadering

Formulier | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR | 25-03-2021

Gebruik dit formulier bij ieder overleg waarin u als bestuurder praat over mogelijke toekomstige besluiten die u wilt nemen.