Tools

De administratieve regels van loondoorbetaling bij ziekte

Checklist | Loondoorbetaling bij ziekte | 12-01-2024

Kent u de regels rondom loondoorbetaling bij ziekte? Bekijk deze checklist en u weet precies waar u op moet letten.

Toestemming afschrijven vakantiedagen zieke werknemer

Maatwerkbrief | Vakantiedagen | 20-11-2023

Gebruik deze maatwerkbrief als uw werknemer ziek wordt, nadat zijn vakantieaanvraag is goedgekeurd.

Bevestiging loonstop zieke werknemer

Maatwerkbrief | Loondoorbetaling bij ziekte | 09-11-2023

Gebruik deze maatwerkbrief om aan de werknemer te bevestigen dat u een loonstop oplegt.

Geen nieuwe ziekmelding bij uitval binnen vier weken

Video | Verzuim | 20-07-2023

Als een werknemer die ziek is geweest binnen vier weken na zijn betermelding wéér uitvalt, telt dit voor de werkgever samen als één periode.

Loon doorbetalen van zieke oproepkracht?

Video | Loondoorbetaling bij ziekte | 09-03-2023

Heeft uw organisatie een zieke oproepkracht, dan is het afhankelijk van het soort oproepcontract of u loon bij ziekte moet betalen.

Werknemer helpen bij aanvragen WIA-uitkering

Stappenplan | Re-integratie | 21-08-2022

Gebruik dit stappenplan om uw werknemer te helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.