Verdiepingsartikelen

Een overzicht van de opbouw van de Arbowet

Arbowet | 4 minuten | 26-01-2024

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Daartoe is er heel veel geregeld in ons land...

Wat moet de werkgever volgens de wet regelen bij thuiswerk?

Thuiswerken en hybride werken | 4 minuten | 26-01-2024

Thuiswerk is sinds ‘corona’ heel gangbaar. Veel beeldschermwerkers doen hun taken thuis, enkele of soms alle dagen van de werkweek, en vaak...

Werken met exoskeletten bij fysiek zwaar werk

Fysieke arbeidsbelasting | 5 minuten | 29-11-2023

Fysiek belastend werk blijft veel voorkomen, ondanks alle veranderingen op de arbeidsmarkt. Eén op de zeven werknemers vindt (aanvullende) a...

Werkdruk aanpakken op individueel niveau

Werkdruk | 5 minuten | 19-07-2023

De een doet z’n werk fluitend, de ander zucht en steunt onder de werkdruk. Het helpt niet om met de vinger naar die ander te wijzen. Zulk ge...

De risico’s van te weinig bewegen en een verkeerde werkhouding

RSI/KANS | 6 minuten | 23-09-2022

U zou het misschien niet zeggen, maar werken op kantoor kan fysiek belastend zijn. Werknemers die langdurig moeten zitten en beeldschermwerk...

De aanschaf van pauzesoftware

RSI/KANS | 4 minuten | 01-03-2021

Langdurig achter de computer werken zonder tussendoor voldoende pauze te nemen, is niet verstandig. Dit kan gezondheidsklachten en op den du...

Zware fysieke belasting als risicofactor

Preventie | 5 minuten | 08-06-2020

Het lijkt een rare tegenstelling: veel beweging en lichamelijke activiteit op het werk, en toch een grotere kans op vroegtijdig overlijden....