Verdiepingsartikelen

Gevaarlijke stoffen op het werk leren herkennen

Gevaarlijke stoffen | 5 minuten | 27-10-2023

Gevaarlijke stoffen worden wel de sluipmoordenaar onder de arborisico’s genoemd. Niet voor niets zijn er arbowettelijke regels die stoffen v...

De regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Gevaarlijke stoffen | 6 minuten | 18-01-2023

Wie aantoonbaar ziek wordt door werk heeft recht op compensatie door de werkgever. Dat zegt het Burgerlijk Wetboek. De praktijk is echter we...

Veelgestelde vragen over de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 4 minuten | 15-12-2022

Werknemers mogen niet ziek worden van hun werk of van de omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Daarom is elke werkgever in Nederlan...

Het werk van de Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) | 5 minuten | 22-06-2022

Opeens gebeurt het: een inspecteur van de Arbeidsinspectie op de stoep, onaangekondigd. Uw werkgever en de mensen worden ongerust. Een rondg...

(A)RI&E in huis hebben en maatregelen nemen

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 10 minuten | 12-05-2022

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere organisatie die werknemers in dienst heeft. De RI&E is een overzicht...

Informatie vinden en etiketten lezen

Gevaarlijke stoffen | 10 minuten | 12-05-2022

Behalve in de wet- en regelgeving kunt u ook in andere bronnen informatie vinden over gevaarlijke stoffen. Denk aan de arbocatalogus en over...

De risico’s van gevaarlijke stoffen beoordelen

Gevaarlijke stoffen | 4 minuten | 12-04-2021

Lijm, verf, inkt, schoonmaakproducten: het zijn gevaarlijke stoffen. Bedrijven gebruiken allerlei chemische producten. Veel werkgevers en we...