Verdiepingsartikelen

OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 22-06-2022

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen h...

Wat zijn de regels voor waardeoverdracht van pensioen?

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 31-03-2022

Als een werknemer wisselt van werkgever heeft hij recht op waardeoverdracht van zijn pensioen. De werknemer neemt de waarde van het pensioen...

Aandachtspunten bij het wijzigen van de pensioenafspraken

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 07-03-2022

De kostprijs van pensioen is de laatste jaren de pan uit gerezen. Dat kan uw organisatie voelen als het contract met de pensioenuitvoerder a...

Wijziging SBI-code en de pensioengevolgen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 08-02-2022

Een wijziging van werkzaamheden leidt meestal tot het aanpassen van de SBI-code in het Handelsregister. Een SBI-code die zo goed mogelijk aa...

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 27-12-2021

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen...

Nieuwe verdeling pensioen bij echtscheiding

Pensioen via de werkgever | 3 minuten | 03-12-2021

Bij de afwikkeling van een echtscheiding zijn er vaak twee dingen die de meeste waarde vertegenwoordigen: onroerend goed én de pensioenpot....

Persoonlijke pensioengesprekken met werknemers

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 24-11-2021

Moet ik tot mijn 67e of mijn 70e blijven werken? Kan ik eerder stoppen? En wat gebeurt er dan met mijn inkomen? Het zijn alledaagse vragen i...

Veelvoorkomende vragen rond deelname aan bedrijfstakpensioenfonds

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 15-11-2021

Het zal u maar gebeuren. Op een kwade dag ploft er ineens een brief van bedrijfstakpensioenfonds X op de mat: ‘Uit onze informatie blijkt da...

Gevolgen pensioen bij doorwerken na AOW-leeftijd

Pensioen via de werkgever | 3 minuten | 21-10-2021

Als u graag met werknemers wilt (blijven) werken die inmiddels de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is de invloed van de extra inkoms...

Mogelijke maatregelen als pensioenkosten in 2022 stijgen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 06-09-2021

Dit jaar nam voor veel pensioenregelingen de premie toe. Werkgevers en werknemers kregen te maken met hogere pensioenkosten, wat binnen orga...