Verdiepingsartikelen

Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 6 minuten | 10-11-2023

We worden nog steeds ouder en daarom was langer doorwerken het devies om ook ons pensioensysteem wat betaalbaarder te houden. De AOW-leeftij...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

Pensioenpremie voor werkgever in Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 10-10-2023

Als we een blik werpen op de toekomst van de pensioenen, zijn er twee belangrijke aspecten waar rekening mee moet worden gehouden: de premie...

Behoud van oude pensioenpremie onder het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 09-10-2023

Door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) moet de premie voor de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 in principe v...

Sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor werken door gepensioneerden

Pensioen via de werkgever | 4 minuten | 05-10-2023

Sinds 1 juli 2023 is een belangrijke wijziging een feit: het eerder kunnen opnemen van pensioen zónder dat deze vervroegde opname gelijk een...

Veranderingen in partnerpensioen en wezenpensioen door WTP

Wet toekomst pensioenen | 7 minuten | 01-09-2023

Pensioen komt niet alleen neer op een spaarpot voor de oude dag van de werknemer. Naast een voorziening bij ouderdom, bieden de meeste pensi...

Een excedent pensioenregeling voor extra pensioenaanspraken

Pensioen via de werkgever | 4 minuten | 21-07-2023

Veel werkgevers zijn verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, op basis van een cao of de Wet Bedrijfstakpensioenfonds 2000. E...

MDIEU-subsidie aanvragen bij regeling voor vervroegde uittreding

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 5 minuten | 06-06-2023

Voor de maatschappij is het fijn als bijvoorbeeld bouwvakkers en verpleegkundigen lang werken én daarbij gezond blijven, maar in de praktijk...

Vrijwillige deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds

Pensioen via de werkgever | 4 minuten | 01-06-2023

Als een werkgever vrijwillig meedoet met de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds, of de werkgever is van plan dat te gaan doen,...

Aandachtspunten bij overstap naar premieregeling met vlakke premie

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 30-05-2023

Door de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenregelingen worden aangepast. Het toekomstige pensioenplaatje kent twee duidelijke uitgangspun...