Vraag & antwoord

Zijn huisvestingskosten voor buitenlandse werknemers belast loon?

Buitenlandse werknemers | 19-01-2024

Als buitenlandse werknemers tijdelijk bij ons in Nederland komen werken, moeten wij de kosten van hun huisvesting dan belasten als loon? Als uw organisatie tijdelijk...

Is een werkonderbreking mogelijk bij de 30%-regeling?

30%-regeling | 08-03-2023

Als een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt voor onze onderneming gaat werken, maakt het dan uit of hij vóór indiensttreding bij ons een...

Zijn er kosten onbelast te vergoeden naast 30%-regeling?

30%-regeling | 08-03-2023

Onze organisatie past de 30%-regeling toe voor ingekomen buitenlandse werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Welke kosten kunnen we nog onbelast vergoeden...

Is er altijd een beschikking nodig voor de 30%-regeling?

30%-regeling | 24-02-2022

Wij willen de 30%-regeling toepassen voor ingekomen werknemers en werknemers die in het buitenland gaan werken. Hebben we dan altijd een beschikking nodig? Voor de toepassing...