Vraag & antwoord

Over welke termijn moet ik aangifte BTW doen?

Aangifte BTW | 13-06-2022

Moet ik altijd aangifte BTW per kwartaal doen, of kan het ook per maand of jaar? Nadat u zich als ondernemer heeft aangemeld, ontvangt u een brief van de Belastingdienst...

Wat valt er onder verloonde uren voor de loonaangifte?

Aangifte loonheffingen | 01-06-2022

Voor het loonkostenvoordeel (LKV) moeten we de verloonde uren opgeven in onze aangifte loonheffingen. Wat valt er onder verloonde uren? U moet inderdaad voor het LKV...

Kunnen wij een BTW-teruggaaf verrekenen met de te betalen loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 01-06-2022

Wij verwachten een BTW-teruggaaf van de Belastingdienst. Kunnen wij die verrekenen met de te betalen loonheffingen? U kunt de Belastingdienst vragen om een teruggaaf...

Hoe werkt de terugbetaling van de uitgestelde belastingen?

Contact met de Belastingdienst | 10-05-2022

Mijn onderneming heeft tijdens de coronatijd een beroep gedaan op uitstel van betaling van belastingschulden. Nu moeten we vanaf 1 okober 2022 alle schulden in vijf jaar...

Wanneer moet ik mijn aangifte voor de VPB doen?

Vennootschapsbelasting (VPB) | 10-05-2022

Wanneer moet mijn bv de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) uiterlijk inleveren bij de Belastingdienst, en kan ik misschien uitstel krijgen? En hoe werkt het bij een...

Wanneer is een belastingadviseur verantwoordelijk voor fouten?

Contact met de Belastingdienst | 10-05-2022

Ondanks het feit dat u een belastingadviseur inschakelt voor uw fiscale zaken blijft u in principe verantwoordelijk voor de ingediende aangiftes. Maar er zijn situaties...

Wat is een conserverende aanslag?

Contact met de Belastingdienst | 05-04-2022

Ik heb een conserverende aanslag ontvangen van de Belastingdienst. Wat is dat en hoe werkt dat precies? De conserverende aanslag geeft u in bepaalde gevallen uitstel...

Kan ik een beroep doen op het vertrouwensbeginsel bij een fout op Belastingdienst.nl?

Contact met de Belastingdienst | 01-04-2022

Door foute info op website Belastingdienst ben ik een belastingvoordeel misgelopen, kan ik nu beroep doen op vertrouwensbeginsel? De Hoge Raad heeft op 5 november jl....

Wanneer kan ik een ambtshalve vermindering aanvragen?

Contact met de Belastingdienst | 01-03-2022

Ik heb mijn aangifte ingediend en daarin een bepaald standpunt ingenomen. Maar nu blijkt dat mijn standpunt toch niet helemaal klopte en nadelig uitpakt. De bezwaartermijn...

Wat zijn de fiscale consequenties van onzakelijke voorwaarden?

Internationaal ondernemen en Brexit | 01-03-2022

De fiscus stelt dat mijn bv onzakelijke voorwaarden is overeengekomen met mijn Thaise bv, wat zijn de fiscale consequenties? Als gelieerde partijen onzakelijke voorwaarden...