Vraag & antwoord

Is een personeelsvertegenwoordiging verplicht bij 21 werknemers?

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) | 22-07-2019

We hebben 21 werknemers in dienst. Zijn we nu verplicht om een personeelsvertegenwoordiging (PVT) aan te wijzen of hoeft dat niet omdat we minder dan 25 werknemers hebben?...

Mag OR-voorzitter blijven na herindiensttreding?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 22-07-2019

Onze OR-voorzitter is onlangs met pensioen gegaan. Drie maanden later is hij echter weer in dienst getreden voor tien uur per week. Is hij nu nog steeds voorzitter? Op...

Moeten wijzigingen van functieomschrijvingen voor reorganisatie langs de OR?

Ondernemingsraad | 22-07-2019

We zijn bezig met het wijzigen van een aantal functieomschrijvingen vanwege een reorganisatie. Moeten we die wijzigingen voorleggen aan de OR? Het (opnieuw) omschrijven...

Heeft de OR adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | 09-04-2015

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

Mag het dagelijks bestuur van de ­OR na de verkiezingen blijven zitten?

OR-verkiezingen | 30-03-2015

Bij de laatste verkiezingen zijn er een aantal nieuwe OR-leden verkozen, maar de voorzitter en secretaris zijn herkozen. Zij willen ook de komende drie jaar diezelfde...

Wat is een 'regeling' volgens de WOR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 30-10-2012

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft altijd betrekking op een voorgenomen besluit tot de vaststelling, wijziging of intrekking van een 'regeling'. Wat houdt...