Vraag & antwoord

Welk plaatsingsschema voor advertenties is geschikt?

Adverteren | Publicatiedatum 12-07-2019

Ik twijfel hoe vaak ik mijn advertenties in de media wil plaatsen. Welk plaatsingsschema is het meest geschikt voor welk doel? De opties voor het plaatsen van advertenties...

Hoe maakt u SMART-doelstellingen van redenen om te sponsoren ?

Sponsoring | Publicatiedatum 11-10-2012

SMART staat voor: Specifiek; is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Aanvaardbaar; is deze...