Afronding herstelkader rentederivaten in 2016

16 november 2016 | Door redactie

De onafhankelijke derivatencommissie heeft een herstelkader opgesteld dat moet zorgen voor een snelle afwikkeling van de rentederivaten waar veel mkb-ondernemingen mee in hun maag zitten. Onlangs is bekendgemaakt dat het herstelkader medio december 2016 wordt afgerond.

Het herstelkader wordt daarmee enkele maanden later afgerond dan verwacht. Eerder was namelijk sprake van juni. in de periode juli tot november 2016 heeft de derivatencommissie intensief contact gehad met banken, klantvertegenwoordigers, externe dossierbeoordelaars en de AFM over het herstelkader. Doel van deze gesprekken was het herstelkader te verduidelijken en de uitvoering ervan in het belang van de klant zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Beoordeling verkoop renteswaps aan mkb

De derivatencommissie heeft het herstelkader opgesteld in opdracht van minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën.  De banken moesten de verkoop van renteswaps aan het mkb in eerste instantie zelf opnieuw beoordelen. De AFM constateerde op basis van een steekproef echter dat er flinke onjuistheden en onvolledigheden zaten in de dossiers. Hierdoor zouden ondernemingen niet de compensatie krijgen waar ze recht op hebben. Op basis van deze bevindingen werd een onafhankelijke derivatencommissie in het leven geroepen.