Alternatieve financiering fors gegroeid in 2023

23 april 2024 | Door redactie

Het jaar 2023 liet een sterke stijging zien op het gebied van alternatieve financiering. Het aantal verstrekte financieringen steeg van € 4.061 miljard in 2022 naar € 5.148 miljard in 2023. Dit is te lezen in het jaarlijkse onderzoek van de Stichting MKB Financiering (SMF) naar de alternatieve financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland.

In het onlangs verschenen onderzoek van SMF is te lezen dat de alternatieve financieringsmarkt in 2023 groeide met 27%. In 2023 nam ook het aantal verstrekkingen onder € 1 miljoen door banken verder af. Mede hierdoor steeg het aandeel alternatieve financieringen (infographic) onder € 1 miljoen verder van 29% in 2022 naar 36% in 2023. Het volume van de verstrekte financieringen groeide in 2023 harder dan het aantal leningen. Er werd dus gemiddeld een groter bedrag verstrekt.

Lease en factoring wederom populairste vormen

De alternatieve financieringsvormen lease en factoring waren in 2023, net als in 2022, verantwoordelijk voor bijna 57% van de totale alternatieve financieringsmarkt. ‘Deze dominantie weerspiegelt een voortdurende en stabiele voorkeur voor flexibele, op activa gebaseerde financieringsoplossingen, in een tijd waarin bedrijven streven naar meer liquide middelen en operationele flexibiliteit’, zo is te lezen in het rapport ‘Met veerkracht naar voorspoed’ (pdf). Er was ook een forse groei te zien in direct lending van 44% ten opzichte van 2022. Daarbij leent een ondernemer direct geld van een partij die geen bank is. In 2023 is er ook voor € 900 miljoen aan financiering verstrekt door crowdfunding. In 2022 was dit nog € 778 miljoen in 2022.

Vooral groei tussen € 50.000 en € 250.000

Van de € 5.148 miljard aan totaal verstrekte alternatieve financiering bestond ongeveer 60% uit financieringen onder de € 250.000 en 40% uit financieringen boven de € 250.000. De grootste groei was te zien in financieringen tussen de € 50.000 en € 250.000. Deze klasse steeg met 62%. Ook bleven de financieringen vanaf € 1 miljoen nog sterk groeien: van € 924 miljoen in 2022 naar € 1.117 miljard in 2023.