Zo vindt u alternatieve financieringsvormen

Banken spelen nog steeds de grootste rol in de kredietverstrekking, maar lijken sinds de kredietcrisis risicomijdender zijn geworden bij leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Hierdoor krijgen nieuwe financieringsvormen de kans om te ontspruiten en staan oude financieringsinstrumenten hernieuwd in de belangstelling. Deze toolbox bevat een overzicht van de mogelijkheden voor alternatieve (non-bancaire) financiering.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo vindt u alternatieve financieringsvormen

  Geen bank? Geen probleem. Er bestaat ook alternatieve financiering

  Heeft uw onderneming een financieringsbehoefte waarvoor u niet bij de bank terechtkunt? Dan zijn er verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. U kunt misschien terecht bij een non-profit kredietverstrekker als Qredits, een kleine groep branchegenoten (de kredietunie) of een grote groep belangstellenden (crowdfunding). Of u zorgt met factoring dat u het uitstaande bedrag aan debiteuren alvast ontvangt. In deze toolbox vindt u informatie over alternatieve financiering in het algemeen. Daaronder staan voor de belangrijkste soorten alternatieve financiering nuttige informatie en praktisch bruikbare tools verzameld. Zo kunt u de financieringsvorm kiezen die het beste bij u en uw onderneming past.

 • 2

  Waarom alternatieve financiering?

  Wat is alternatieve financiering?

  Vraag & Antwoord Zakelijke financiering Publicatiedatum: 06-02-2024

  Mijn onderneming heeft dringend externe financiering nodig, maar ik kan niet terecht bij de bank. Nu begreep ik dat er ook alternatieve financiering buiten de bank mogelijk is, wat houdt dat in?


  Vormen van alternatieve financiering

  Infographic Zakelijke financiering Publicatiedatum: 25-05-2023

  Er zijn verschillende vormen van alternatieve (non-bancaire) financiering. De belangrijkste zijn crowdfunding, kredietunies, microfinanciering, mkb-aandelen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en factoring. In deze infographic staan ze kort uitgelegd.


  Een op de vijf ondernemingen financiert non-bancair

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 23-06-2020

  Financiering zonder bank is gemeengoed geworden binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Uit de cijfers van het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering naar non-bancaire financiering blijkt dat 1 op de 5 ondernemingen gebruikmaakt van alternatieve financiering.


  Gedragscode alternatieve financiering van kracht per juli 2019

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 15-04-2019

  Vanaf 1 juli 2019 geldt een gedragscode voor aanbieders van alternatieve financiering aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze gedragscode is een initiatief van de Stichting MKB-Financiering, waar diverse aanbieders bij zijn aangesloten.


  Financieringsbegroting berekenen

  Tool Zakelijke financiering Publicatiedatum: 10-09-2020

  Met deze rekentool kunt u zien of uw eigen en vreemd vermogen uw financieringsbehoefte dekken, wat uw solvabiliteit is, en of dat goed is.


  Overheid werkt samen met non-bancaire financiers

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 10-08-2020

  Door ondersteuning van de rijksoverheid kunnen twee alternatieve financieringspartijen aan meer mkb-ondernemingen leningen verstrekken. Er blijft echter nog wel een tekort aan financieringsmogelijkheden bestaan bij non-bancaire kredietverleners, aldus de Stichting MKB Financiering.


  Fiscale regelingen voor de financieringsmarkt

  Verdiepingsartikel Zakelijke financiering Publicatiedatum: 02-10-2020

  Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) hebben een financieringsprobleem. Om daar een oplossing voor te vinden heeft de Stichting MKB Financiering onderzoek gedaan naar buitenlandse fiscale regelingen die van invloed zijn op de non-bancaire mkb-financieringsmarkt in die landen. Deze regelingen zijn vergeleken met het Nederlandse belastingstelsel. Uiteraard is ook bekeken of die regelingen hier mogelijk uitkomst bieden. Een uiteenzetting van de aanbevelingen.


 • 3

  Alternatieve financieringsvorm: leasing

  Hoe werkt het leasen van bedrijfsmiddelen?

  Vraag & Antwoord Zakelijke financiering Publicatiedatum: 21-07-2020

  Onze onderneming wil bedrijfsmiddelen gaan leasen, maar wat is dat precies? En kunnen we het bedrijfsmiddel dan later wel zelf kopen zodat het eigendom wordt?


  Het verschil: operational lease en financial lease

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 01-12-2017

  De twee meest gebruikte en bekende varianten van leaseovereenkomsten zijn operational lease en financial lease. Wanneer kan een organisatie het beste kiezen voor welke variant en wat zijn de verschillen tussen operational lease en financial lease?


  Leaseovereenkomst bedrijfsmiddelen

  Tool Zakelijke financiering Publicatiedatum: 06-08-2020

  Stel met deze modelovereenkomst zelf snel en eenvoudig een leaseovereenkomst op voor het leasen van bedrijfsmiddelen.


 • 4

  Alternatieve financieringsvorm: factoring

  Debiteurenrisico overdragen (factoring)

  Infographic Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 31-07-2019

  Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten van uw onderneming die erop gericht zijn om debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Het is belangrijk om hier goed over na te denken, omdat het een cruciaal onderdeel is van de bedrijfsvoering. U kunt het risico dat u loopt als debiteuren niet betalen ook overdragen aan anderen. Dat heet factoring.


  Met factoring uw debiteurenportefeuille uitbesteden

  Verdiepingsartikel Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 20-04-2023

  Het is geen eenvoudige klus om de facturen van uw onderneming betaald te krijgen. U kunt dit oplossen door de uitstaande facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Uw onderneming hoeft niet te wachten tot de betaling van de facturen en krijgt direct haar geld. Het is dus eigenlijk een vorm van debiteurenfinanciering. Hoe gaat factoring in zijn werk?


  Factoring wint snel aan populariteit in Nederland

  Nieuws Debiteurenbeheer Publicatiedatum: 01-10-2018

  Nederlandse ondernemingen regelen hun financiering steeds vaker op alternatieve manieren dan met een lening van de bank. Ze hebben factoring ontdekt als serieus alternatief. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB).


  Het verschil: factoring en reverse factoring

  Nieuws Facturen Publicatiedatum: 09-07-2019

  Problemen met de betalingstermijn kunt u vermijden door het toepassen van factoring of reverse factoring. Een 'factor' – een bank of factoringmaatschappij – neemt een uitstaande factuur over en betaalt u het openstaande bedrag. Uw klant betaalt op zijn beurt weer uw factuur aan de factor. Naast deze overeenkomsten zijn er uiteraard ook verschillen.


 • 5

  Alternatieve financieringsvorm: crowdfunding

  Zo zet u crowdfunding in voor uw financiering

  Toolbox Crowdfunding Publicatiedatum: 24-07-2020

  Financieren hoeft al lang niet meer alleen via een lening bij de bank. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding zijn sinds een aantal jaar flink in opkomst. Bij crowdfunding worden geldvragers en geldgevers bij elkaar gebracht door middel van een crowdfundingplatform. Daar vinden (startende) ondernemingen hun leningen of investeerders. In deze toolbox vindt u informatie over crowdfunding, en tools die u helpen bij het opzetten van een crowdfundingcampagne.


 • 6

  Alternatieve financieringsvorm: kredietunies

  Wat is een kredietunie?

  Vraag & Antwoord Zakelijke financiering Publicatiedatum: 07-07-2020

  Wij zoeken financiering voor onze onderneming en hoorden van kredietunies. Wat zijn dat en hoe werken ze?


  Kredietverstrekking door ondernemers

  Verdiepingsartikel Zakelijke financiering Publicatiedatum: 08-11-2019

  Alternatieve financiering wint aan populariteit, blijkt uit een recent onderzoek van de Stichting MKB-financiering. De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat uit factoring (29%), crowdfunding (23%), lease (24%), Direct Lending (21%), MKB Beurs (2%) en kredietunies (1%). Kredietunies genieten dus minder bekendheid dan andere alternatieve financieringsvormen. Jammer, want ondernemingen kunnen daar juist veel profijt van hebben.


  Het verschil: het klassieke model en bemiddelingsmodel

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 01-10-2019

  Voor organisaties in het mkb is het niet altijd even makkelijk om aan financiering te komen. De geldkraan wordt bij de bank steeds meer dichtgedraaid. Gelukkig biedt de kredietunie in sommige gevallen uitkomst. We onderscheiden 2 soorten kredietunies: het klassieke model en het bemiddelingsmodel.


  Nieuwe regels voor kredietunies per 2016

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 23-12-2015

  Op 1 januari 2016 treedt de Wet toezicht kredietunies in werking. Hierdoor wordt het voor kredietunies gemakkelijker om het mkb te voorzien van gelden. Met deze financiering kan uw organisatie haar investeringsplannen rond krijgen.


 • 7

  Alternatieve financieringsvormen via de overheid

  Kabinet biedt hulp voor door corona getroffen bedrijven

  Nieuws Corona-advies Publicatiedatum: 12-03-2020

  Drie ministeries hebben in een gezamenlijke brief aangegeven dat kleine en middelgrote ondernemingen die in de financiële problemen komen door het coronavirus hulp kunnen krijgen. Het kabinet gaat namelijk (deels) garant staan voor leningen die deze ondernemingen moeten aangaan om te overleven. Dit moet binnen twee weken worden gerealiseerd.


  Welke financieringsvormen biedt de overheid?

  Vraag & Antwoord Zakelijke financiering Publicatiedatum: 02-10-2020

  Mijn onderneming heeft dringend externe financiering nodig, maar ik kan niet terecht bij de bank of andere financieringsbronnen. Kan ik voor financiering terecht bij de overheid en zo ja, welke financieringsvormen zijn er?


 • 8

  Alternatieve financieringsvorm: Qredits

  Qredits biedt meer dan financiering

  Verdiepingsartikel Zakelijke financiering Publicatiedatum: 28-10-2020

  Startende ondernemers die geen ervaring of startkapitaal hebben, krijgen niet zomaar een lening bij de bank. Of als ze een sociale onderneming beginnen, willen ze soms liever een kredietverstrekker zonder winstoogmerk. Deze ondernemers kunnen onder meer terecht bij Qredits, voor financiering maar ook voor coaching en trainingen.


  Qredits belangrijk als kredietverstrekker in coronatijd

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 22-05-2020

  Naar aanleiding van Kamervragen over ondernemers in krediet-ellende kennen de staatssecretaris en ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën Qredits een belangrijke rol toe als kredietverstrekker. Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.


  Qredits breekt alle records als zakelijke kredietverstrekker

  Nieuws Zakelijke financiering Publicatiedatum: 13-12-2019

  Qredits, de non-profit dienstverlener die kleine Nederlandse ondernemingen financiert, schiet door het plafond met een recordbedrag aan zakelijke kredietverstrekkingen. Tot en met september van dit jaar was er al een groei van maar liefst 23% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018. Maar nu het einde van 2019 nadert, is er nog een ander record: in totaal heeft Qredits € 400 miljoen aan zakelijk krediet verleend.