Banken laten rentederivaten niet meer verjaren

5 april 2016 | Door redactie

De onafhankelijke derivatencommissie heeft met een aantal banken afgesproken om de verjaringstermijn van rentederivaten in het mkb te verlengen. Het gaat hierbij om schades die mogelijk tussen 1 maart 2016 en 1 oktober 2016 zouden verjaren.

De derivatencommissie is op 1 maart ingesteld door minister Dijsselbloem van Financiën. De commissie moet zich buigen over een zogenoemd herstelkader voor ondernemingen in het mkb die door rentederivaten in grote financiële moeilijkheden zijn gekomen. Een flink aantal derivatencontracten is echter al afgelopen, waardoor mogelijke vorderingen die ondernemers op banken zouden kunnen hebben, al zouden kunnen verjaren. Vijf banken hebben nu met de derivatencommissie afgesproken dat de verjaringstermijn wordt verlengd. Het gaat dan om vorderingen die zouden verjaren tussen 1 maart 2016, de datum dat de commissie ingesteld, en 1 oktober 2016. Dit heeft de derivatencommissie laten weten via een persbericht op haar eigen website. 

Ondernemingen zelf worden niet gehoord

Het herstelkader, dat mogelijk kan leiden tot financiële compensatie voor gedupeerde ondernemers, moet medio 2016 zijn afgerond. De commissie heeft hiervoor de planning gepubliceerd. Uit dit werkprotocol (pdf) blijkt overigens dat ondernemers die met een rentederivaat in hun maag zitten, niet zelf gehoord zullen worden door de commissie. De commissie zal alleen overleggen met de banken en met representatieve belangenbehartigers. Uit het werkprotocol wordt niet duidelijk wie de commissie ziet als representatieve belangenbehartigers voor de gedupeerde mkb-ondernemingen.