Lening binnen handbereik door overheid

5 september 2011 | Door redactie

U kunt langer rekenen op overheidssteun bij het aanvragen van krediet. De overheid heeft garantieregelingen in het leven geroepen om u te helpen bij de aanvraag voor een lening. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft laten weten dat het kabinet de regeling zal uitbreiden en verlengen.

Als u niet meer dan 250 werknemers in dienst heeft en een jaaromzet tot € 50 miljoen, kunt u gebruikmaken van de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). U vraagt deze garantieregeling aan via uw bank. De overheid staat dan tot € 1,5 miljoen borg, waardoor de bank eerder geneigd zal zijn om de lening aan u te verstrekken. U kunt maximaal € 3 miljoen lenen waarbij de overheid garant staat: zij doet dit voor 45% van de lening. De looptijd van de borgstelling is maximaal zes jaar vanaf de eerste aflossing, tenzij u investeert in een gebouw of schip. Dan kunt u rekenen op twaalf jaar borgstelling. Als u de lening uiteindelijk niet terug kunt betalen, zal de overheid een deel van het verlies van de bank voor haar rekening nemen. Het budget voor de BMKB zal verhoogd worden van € 765 miljoen naar € 1 miljard. De bank moet provisie over uw lening betalen, dit is tussen de 2% en 3,6% van het kredietbedrag. Deze provisie wordt in de meeste gevallen aan u doorberekend. 

Meer opties voor steun

In sommige gevallen biedt BMKB meer mogelijkheden. Als u minder dan 5 jaar uw bedrijf voert, geldt u als starter. Sluit u dan een starterslening af van maximaal € 250.000, dan zal de overheid voor maar liefst 80% borg staan. Bij een hogere lening gelden de regels van een gewoon borgstellingskrediet. Wilt u geld lenen voor technische innovatie, dan moet u in bezit zijn van een S&O-verklaring (Speur- en Ontwikkelingswerk). De overheid staat dan borg voor 60% bij een lening van maximaal € 2.25 miljoen. De looptijd is dan maximaal twaalf jaar. Zit u in de agrarische of financiële sector, dan kunt u geen gebruik maken van de BMKB.

In de Prinsjesdagplannen voor het jaar 2017 is voorgesteld om de BMKB-regeling te verlengen tot juli 2022. Meer informatie over deze plannen vindt u in het nieuwsartikel Borgstelling mkb krediet loopt tot juli 2022