Nieuwe ABV gunstiger voor mkb

6 september 2016 | Door redactie

Uit de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden (ABV), die gelden vanaf 1 maart 2017, blijkt dat de bank niet zomaar meer alle gemaakte kosten op uw organisatie kan verhalen als u een rechtszaak tegen de bank aanspant en die verliest. De bank moet nu aansluiten bij de wettelijke proceskostenvergoeding. Dit zal in veel gevallen voordeliger uitpakken voor uw organisatie.

In de huidige versie van de ABV staat nog dat alle door de bank gemaakte kosten die te maken hebben met een gerechtelijke procedure tussen een bank en zijn cliënt, zoals een mkb-bedrijf, voor rekening komen van dat bedrijf. Hiermee is een rechtszaak aanspannen tegen uw bank, bijvoorbeeld als u met een rentederivaat in uw maag zit of bij een geschil over een krediet, een kostbaar risico. Op grond van de ABV kan de bank bijvoorbeeld alle advocaatkosten op u verhalen, ongeacht de wettelijke proceskostenvergoeding (tool). Na aandringen van onder meer MKB Nederland en VNO-NCW is dit aangepast in de nieuwe ABV en zal de bank zich bij het verhalen van de kosten moeten houden aan de wettelijke regeling voor proceskosten.

Geen financiële drempels

De website voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money publiceerde eerder over de financiële risico’s van het procederen tegen de bank. De Nederlandse Vereniging van Banken, die de AVB heeft opgesteld, wil met deze wijziging de financiële drempel wegnemen  die cliënten van een bank ervaren bij het behalen van hun recht. Elke ondernemer die een krediet afsluit bij de bank, krijgt te maken met de AVB. Ook de bestuurder van een rechtspersoon, zoals de dga van een bv, moet op grond van de AVB bij de bank bekend zijn en meetekenen. Lezers van BV Rendement kunnen in het septembernummer meer lezen over de Algemene Bankvoorwaarden. Nog geen abonnee? U kunt hier een proefabonnement op BV Rendement afsluiten.