Controle van de NOW-regeling met open standaarden

Accountants moeten straks de uitgekeerde coronasubsidies controleren en daar zo veel mogelijk op anticiperen. Dat betekent dat zij uiteraard ook de NOW-regeling onder de loep moeten nemen. Onderzoeksbureau GBNED pleit ervoor om hier open standaarden voor te gebruiken.

22 juni 2020 | Door redactie

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) raadt accountants aan om te anticiperen op de accountantswerkzaamheden voor de eindafrekening van de NOW. GBNED is een voorstander van de inzet van auditfiles – open standaarden voor het bewaren en uitwisselen van administratieve gegevens – in combinatie met RGS, het uniforme grootboekrekeningschema. Beide open standaarden zijn al geruime tijd beschikbaar voor kantoren. 

Betere analyse- en controlemogelijkheden

RGS zorgt voor een eenduidige definitie van grootboekrekeningen en dat leidt tot betere analyse- en controlemogelijkheden. Goede softwarepaketten voor boekhouden ondersteunen RGS en auditfiles, zoals de XML Auditfile Financieel (XAF) en de XML Auditfile Afrekensystemen (XAA). Volgens GBNED kunnen auditfiles in combinatie met RGS ondersteuning bieden bij controle van de subsidieregelingen. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van cijfers voor, tijdens en na de subsidieperiode en het vergelijken van omzet en kosten, in het bijzonder salariskosten. De XML Auditfile Salaris (XAS) zou bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden bij het nagaan van het verloop van personeel en salarisfluctuaties.

Standaard controles mogelijk

Volgens GBNED kan de NBA maar ook andere accountancykoepelorganisaties onderzoeken welke standaardcontroles allemaal mogelijk zijn op basis van auditfiles en RGS. Zo kan vooraf controle van risico’s met betrekking tot uitgekeerde subsidies vanwege de coronacrisis in kaart worden gebracht en worden gedeeld. En daar kunnen alle accountantskantoren weer hun voordeel mee doen.

Accountantsverklaring verplicht

Voor de NOW is een accountantsverklaring verplicht voor ondernemingen die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000 of meer en bij een vast te stellen subsidie van € 125.000. Recent gaven accountants aan bezorgd te zijn over mogelijke fraude met de NOW-regeling.