Het kiezen van een goede VPN-dienst

14 april 2023 | Door redactie

Werken met bedrijfsdata vraagt om veiligheidsbewustzijn, zeker nu er steeds meer datalekken in het nieuws zijn, ook bij grote organisaties. Werknemers die bedrijfsdata via privé-apparaten en -kanalen versturen bijvoorbeeld omdat zij (deels) thuiswerken, zouden zich op een VPN-dienst kunnen abonneren om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Een Virtual Private Network (VPN) is een dienst die voor de gebruiker een veilige verbinding tot stand brengt met bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk. Hierdoor kan iemand ook op afstand van alle mogelijkheden van dit netwerk gebruikmaken. Er wordt als het ware een ‘tunnel’ gelegd, waardoor ook de communicatie beveiligd kan plaatsvinden. Als organisaties zelf VPN aan hun medewerkers beschikbaar stellen, is de keus makkelijk. Maar als dat niet het geval is, of medewerkers sturen vaak belangrijke informatie naar elkaar buiten het netwerk om, dan kunnen zij zich ook persoonlijk op een VPN-dienst abonneren. Zo is de veiligheid toch gewaarborgd. Verschillende websites publiceren regelmatig updates of een Top 10 van beste VPN-diensten. Ook de Consumentenbond publiceerde dit jaar een onderzoek over de beste aanbieder.

Let in verband met privacy op vestigingsland

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tools) van kracht is, moet uw organisatie voldoen aan strikte regels voor de beveiliging van informatieprocessen en privacybescherming. Het is ook belangrijk voor de bedrijfscontinuïteit: verstoringen in de informatiebeveiliging kunnen grote impact hebben op zowel de bedrijfsvoering als op haar klanten. In verband met cybersecurity is het dus van belang dat organisaties een goede VPN-dienst kiezen. Als organisaties op zoek gaan naar VPN-aanbieders, is het goed te bedenken dat door Amerikaanse wetgeving er mogelijk vanuit de Verenigde Staten kan worden meegekeken als de VPN-dienst vanuit Amerika wordt aangeboden. Aanbevolen wordt een dienst te kiezen in een land waar de kans op meekijken klein is. Let ook op diensten die gegevens opslaan of analyseren. Lees dus altijd de privacyvoorwaarden na.