Wat is de rol van de OR bij eigenrisicodragerschap?

22 november 2021

Onze bestuurder heeft ons advies gevraagd over het eigenrisicodragerschap (ERD). Wat is dat precies? En, wat houdt het risico bij eigenrisicodragerschap in?

Uw bestuurder kan elk halfjaar – per 1 januari en per 1 juli – kiezen of hij via UWV verzekerd wil zijn voor de Ziektewet (ZW) en/of de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), of dat hij eigenrisicodrager (ERD) wordt. Dat moet hij tijdig doen. Als hij zijn keuze wil wijzigen, moet hij dat minimaal drie maanden van tevoren doorgeven aan de Belastingdienst. 

Wat is eigenrisicodragerschap (ERD)?

Als een werknemer ziek wordt, heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon. Werkgevers betalen premies voor de ZW en WGA, waaruit UWV die uitkeringen bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid betaalt.

Uw bestuurder is niet verplicht om dit risico bij UWV onder te brengen. Hij kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Uw organisatie hoeft dan geen premies voor werknemersverzekeringen af te dragen, maar wordt dan wel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

De meeste eigenrisicodragers brengen dit risico onder bij een particuliere verzekeraar, maar deze verzekeringen zijn meestal niet goedkoop. Uw bestuurder kan er ook voor kiezen om zich niet te verzekeren. In dat geval komt de loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid voor rekening van uw organisatie. En dat maximaal tien jaar lang!

Advies over eigenrisicodragerschap (ERD) én over externe adviseur

De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden, kan dus grote financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. Daarom is uw bestuurder wettelijk verplicht om uw OR hierbij vooraf om advies te vragen (artikel 25, lid 1m WOR).

Ook als uw bestuurder een externe partij om advies wil vragen over het eigenrisicodragerschap, moet hij de keuze voor de adviseur en de inhoud van de adviesopdracht vooraf aan uw OR voorleggen voor advies (artikel 25, lid 1n WOR).

Vast agendapunt overlegvergadering

Noteer het eigenrisicodragerschap als vast agendapunt voor de halfjaarlijkse overlegvergadering. Dan komt het onderwerp in ieder geval twee keer per jaar ter sprake en kunt u het niet vergeten.