Alleen postbusnummer, dan geen aftrek BTW

30 januari 2017 | Door redactie

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuurvereisten voldoen. Als er alleen een postbusnummer als adres op de factuur is vermeld, voldoet de factuur niet aan de vereisten en kan de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren en/of een boete opleggen.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting moet een factuur aan een aantal eisen (tool) voldoen. Eén van die eisen is dat het volledige adres van de organisatie en dat van de afnemer vermeld wordt. Hierbij gaat het om het adres waar de feitelijke organisatie is gevestigd. De vermelding van alleen een postbusnummer is dus niet voldoende. De fiscus kan dan moeilijk gaan doen. Hij kan een boete opleggen die kan oplopen tot € 5.278.

Bij meer gebreken geen aftrek

In principe zal de Belastingdienst niet snel aangeven dat de voorbelasting (tool) niet mag worden afgetrokken bij een licht gebrek, zoals het vermelden van alleen een postbusadres, aan de factuur. Maar als hij meer gebreken aan de factuur ontdekt, zal de fiscus er sneller toe overgaan om de aftrek van voorbelasting te weigeren.