Het verschil: factoring en reverse factoring

Problemen met de betalingstermijn kunt u vermijden door het toepassen van factoring of reverse factoring. Een 'factor' – een bank of factoringmaatschappij – neemt een uitstaande factuur over en betaalt u het openstaande bedrag. Uw klant betaalt op zijn beurt weer uw factuur aan de factor. Naast deze overeenkomsten zijn er uiteraard ook verschillen.

9 juli 2019 | Door redactie

Bij factoring (tool) schiet een bank of factoringmaatschappij een factuurbedrag voor. Deze ‘factor’ betaalt uw openstaande factuur en u ontvangt per ommegaande het bedrag. Bij factoring betaalt u de factor een vergoeding, meestal een percentage van uw omzet of uw factuur. Het grote voordeel van factoring is de snelle betaling. Daarnaast beperkt u het risico dat uw debiteuren u niet betalen.  

Uw factuur snel betaald 

Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer. Omdat zeker is dat hij uw factuur gaat betalen, kan de factor van uw klant uw factuur voorschieten. U krijgt uw factuur snel betaald, binnen 5 tot 10 dagen. 
Reverse factoring is een oplossing als u zakendoet met organisaties die een langere betalingstermijn hanteren. Reverse factoring leidt tot een verbetering van uw cashflow en werkkapitaal – u ontvangt snel uw geld – en die van uw klant. Die hoeft namelijk niet meteen te betalen.

Vooruitbetalen van uitstaande facturen 

Bij factoring kijkt de factor naar uw kredietwaardigheid. Is die in orde, dan kan uw financier uw uitstaande facturen vooruitbetalen. Betaalt uw klant uw factuur niet? Dan moet u soms de vooruitbetaling terugbetalen aan de factor.
Bij reverse factoring gaat het om de kredietwaardigheid van uw afnemer. Die maakt een betaalafspraak met zijn factor om uw goedgekeurde facturen vooruit te betalen. U betaalt bij reverse factoring minder rente. De risico’s voor de factor zijn immers beperkt.   

FACTORING: Bij factoring betaalt uw financier uw openstaande facturen. Deze worden snel betaald. U beperkt het risico van niet betalende debiteuren.

REVERSE FACTORING: Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer. Omdat zeker is dat hij uw facturen gaat betalen, kan zijn financier uw factuur voorschieten.