Kan ik als IB-ondernemer ook een fiets van de zaak aanschaffen?

9 oktober 2020

Kan ik als IB-ondernemer ook een fiets van de zaak aanschaffen net zoals een dga? En zo ja, waar moet ik dan op letten?

Als u een fiets voor minimaal 10% zakelijk gebruikt, heeft u de keuze deze als zakelijk aan te merken. Woon-werkverkeer ziet de Belastingdienst daarbij ook als zakelijk. De kosten van een zakelijke fiets komen dan ten laste van de winst. Dat geldt niet alleen voor de aanschaf, maar ook voor de kosten van een verzekering, reparaties e.d.

Als u een fiets ‘op de zaak’ aanschaft die meer kost dan € 450 exclusief BTW, moet u op de fiets afschrijven. De afschrijving per jaar is maximaal 20% van de aanschafprijs. U kunt voor de fiets ook de investeringsaftrek (KIA) claimen. De KIA bedraagt maximaal 28%.

Eenvoudigere regeling vanaf 2020

Gebruikt u de fiets ook privé, dan gold tot 1 januari 2020 een heel bewerkelijke regeling: overeenkomstig het privégebruik mocht u een deel van de kosten niet aftrekken. Gebruikte u de fiets bijvoorbeeld voor 40% privé, dan was dus ook 40% van de kosten niet aftrekbaar. Het privégebruik mocht u redelijkerwijs schatten.

Vanaf 1 januari 2020 is de regeling een stuk eenvoudiger en is deze hetzelfde als voor een werknemer. De volledige kosten van de fiets zijn aftrekbaar en u krijgt voor het privégebruik een bijtelling (let op: woon- werkkilometers worden voor de toepassing van de bijtelling gezien als privégebruik), zoals die ook al voor de auto van de zaak van toepassing is. Deze bijtelling is 7% van de consumentenprijs van de zakelijke fiets, inclusief BTW.

BTW-correctie

De BTW die u betaalt bij aanschaf en bijvoorbeeld op reparaties, zijn aftrekbaar. U moet echter een correctie aanbrengen voor het privégebruik van de fiets. Gebruikt u de fiets bijvoorbeeld 20% privé, dan is ook 20% van alle met de fiets samenhangende BTW niet aftrekbaar. U verrekent dit in de laatste aangifte van het jaar. Hier zult u dus wel een redelijke schatting moeten maken van het aantal gefietste zakelijke respectievelijk privékilometers.