Pas per 1 juli 2024 rapporteren over werknemerskilometers

31 oktober 2023 | Door redactie

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit gaat waarschijnlijk niet in per 1 januari 2024, maar per 1 juli 2024. Dit besluit regelt dat werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer.

Het besluit, dat voortkomt uit het Klimaatakkoord, is al meerdere keren uitgesteld. Ook de geplande ingangsdatum 1 januari 2024 wordt niet gehaald. De Raad van State heeft namelijk onlangs advies uitgebracht over het besluit en hierin verzocht om de regels meer te verduidelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grenswaarde die vanaf 2030 kan gaan gelden voor de CO2-uitstoot per gereisde zakelijke kilometer van werknemers. In de laatste versie bedraagt die grenswaarde 96 gram, maar mogelijk is verhoging nodig omdat het kabinet tussentijds heeft besloten de algehele CO2-uitstoot nog verder te verminderen. De Raad van State keurt het besluit an sich niet af. Vanwege een minimale invoertermijn van twee maanden is invoering per 1 januari 2024 niet meer haalbaar. Het ministerie van I&W heeft het demissionaire kabinet daarom uitstel tot 1 juli 2024 voorgesteld.

Eerder rapporteren dan 1 juli 2024 is mogelijk

Als de ingangsdatum inderdaad 1 juli 2024 wordt, betekent dit dat werkgevers die onder het besluit vallen (infographic) in 2024 alleen over de tweede helft van het jaar moeten rapporteren over de gereisde kilometers van werknemers voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. Werkgevers mogen wel ook over de eerste helft van 2024 rapporteren, bijvoorbeeld als zij een compleet beeld willen van de jaarlijkse CO2-uitstoot van hun mobiliteit. Vrijwillig rapporteren is zelfs nu al mogelijk. Maar pas per 1 juli 2024 zijn werkgevers (met minimaal 100 werknemers) verplicht de kilometers van werknemers bij te houden om aan de rapportageverplichting te kunnen voldoen. De rapportage vindt plaats na afloop van het kalenderjaar en moet binnen een halfjaar gebeuren.

Voorbereidingstijd nodig voor rapportage

Het doel van het besluit is om in 2030 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. Organisaties krijgen eerst de vrijheid om zelf de uitstoot te verminderen. Wel moeten zij dus rapporteren over het reisgedrag van werknemers. Levert dit te weinig op, dan gaat er een algemene uitstootnorm per kilometer gelden (de eerdergenoemde 96 gram). Organisaties die de norm niet halen, zullen minder, schoner of anders moeten reizen. Als een werkgever de regels niet naleeft, kan hij te maken krijgen met (financiële) sancties van een omgevingsdienst.
Rapporteren is mogelijk via rvo.nl, de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO publiceerde in het voorjaar een belangrijke handreiking met tips en adviezen voor werkgevers om de informatie voor de rapportage te verzamelen. Hier kan veel tijd voor nodig zijn. Werkgevers rapporteren over het aantal kilometers per type vervoer en brandstof. RVO berekent de uitstoot.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).