Financiën richt pijlen op flitskredieten

Met de invoering van de Regeling aanpak flitskrediet wil het ministerie van Financiën het aanbieden van flitskredieten aan consumenten in Nederland beperken. Door flitskredieten kunnen consumenten die al in zwaar weer verkeren nog verder in de problemen komen. De internetconsultatie van de Regeling aanpak flitskrediet is nu gestart.

23 juli 2019 | Door redactie

Flitskredieten zijn kortlopende leningen van beperkte omvang die worden verstrekt tegen zeer hoge kosten. Consumenten die kiezen voor een flitskrediet kunnen meestal niet meer op een andere manier aan krediet komen. Voor hen is het afsluiten van een flitskrediet de laatste kans. Door de hoge kosten die bij het afnemen van een flitskrediet komen kijken – denk bijvoorbeeld aan rente en leenkosten – komen zij steeds dichter bij de financiële afgrond.  

Inspanningen van de AFM

Flitskredieten vallen sinds 2011 onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verrichtte tussen 2011 en 2014 veel inspanningen om illegale flitskredietaanbiedingen van de markt te weren. Dat heeft geleid tot veel maatregelen, waaronder boetes en het intrekken van vergunningen.

Zeer hoge kredietvergoeding

Nadat de maximum kredietvergoeding in 2011 van toepassing werd, kwam het verdienmodel van flitskredieten – de zeer hoge kredietvergoeding – onder druk. De meeste aanbieders van flitskredieten staakten daarna hun activiteiten. Menig consument werd daarna echter de dupe van aanbieders van flitskredieten vanuit het buitenland. Vanwege de risico’s van flitskredieten voor consumenten is het nemen van maatregelen ter beperking van flitskredietverlening noodzakelijk, aldus het ministerie van Financiën.  

Consumptief krediet via internet

De Regeling aanpak flitskrediet voorziet er in dat financiële ondernemingen met een vestiging in een andere lidstaat die via internet consumptief krediet aanbieden aan consumenten in Nederland, geen hogere kredietvergoeding in rekening mogen brengen dan is toegestaan op grond van het Besluit kredietvergoeding (de wettelijke rente verhoogd met 12 procentpunten).
Tot 2 september 2019 kan worden gereageerd op de Regeling aanpak flitskrediet.