Ondernemers willen ruimere compensatie vaste lasten

Het kabinet moet meer doen voor sectoren die ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen nog met de handrem erop moeten ondernemen. Ondernemersorganisaties willen dat deze bedrijfstakken een hogere compensatie kunnen krijgen om hun vaste lasten te dekken.

27 mei 2020 | Door redactie

Om te zorgen dat ondernemingen de rekeningen voor bijvoorbeeld huur of onderhoudscontracten kunnen blijven betalen heeft het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB opgezet (TVL). De tegemoetkoming is maximaal € 20.000 in 3 maanden. De TVL is de opvolger van de zogeheten TOGS-regeling, waarbij alle ondernemers een eenmalige gift konden krijgen van € 4.000.

‘TVL te karig voor grotere mkb’ers’

De TVL geldt voor een aantal sectoren die getroffen zijn door de overheidsmaatregelen, zoals horeca, de evenementenbranche en winkels. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn in het algemeen tevreden over het nieuwe steunpakket waarmee het kabinet het bedrijfsleven door de zomermaanden wil slepen. Maar de TVL zet volgens de organisaties te weinig zoden aan de dijk voor sectoren die eerder noodgedwongen op slot zijn gegaan. Voor het kleinbedrijf dekt het de kosten, maar voor het grotere mkb is de tegemoetkoming al snel te karig. De ondernemersorganisaties hebben op basis van een aantal aannames berekend dat bijvoorbeeld een horecabedrijf met 20 werknemers in een kwartaal 16% van de vaste kosten gecompenseerd krijgt. Voor een bungalowpark met zo’n € 285.000 omzet zou de tegemoetkoming uitkomen op 8%.

Geld TVL telt mee als omzet voor NOW

Hoewel de getroffen sectoren vanaf 1 juni weer voorzichtig open mogen, blijft het door de overheidsrestricties voorlopig ondernemen met de handrem erop. Omdat de reserves op beginnen te raken, vrezen de organisaties faillissementen en ontslagen als de compensatie voor vaste kosten daar niet beter op wordt afgestemd. Zij pleiten voor een ‘luik’ in de TVL voor gesloten sectoren en hun toeleveranciers. Als zij kampen met een omzetdaling van meer dan 30% zouden ondernemingen in deze branches meer compensatie moeten krijgen. De ondernemersorganisaties vragen de Tweede Kamer om daar bij het kabinet op aan te dringen.
Daarnaast zou het TVL-geld volgens MKB-Nederland en VNO-NCW niet moeten meetellen als omzet voor de NOW-regeling, zoals nu is voorgesteld. Die regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten en is gebaseerd op de omzet van een onderneming. Meer omzet betekent minder compensatie via de NOW.

Bijlagen bij dit bericht