Vragen over: financiering via de overheid

Ondernemingen kunnen meestal, en zeker in coronatijd, niet zonder externe financiering. Maar banken staan ook niet altijd te springen om een bankfinanciering te geven. Dan zijn er andere financieringsbronnen zoals crowdfunding en kredietunies. Maar ook de overheid biedt subsidies en borgstellingen. Die kunnen helpen een faillissement te voorkomen. Welke zijn er?

2 oktober 2020 | Door redactie

De afgelopen jaren waren de banken terughoudend met het verstrekken van krediet.Veel ondernemingen hadden daardoor moeite om het hoofd boven water te houden. Daar is vanwege de coronacrisis (tool) nog een probleem bij gekomen.Gelukkig heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de financiering van het mkb te stimuleren. Dit doet ze bijvoorbeeld met subsidies en borgstellingen. Uw onderneming kan onder andere profiteren van de volgende maatregelingen: Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de groeifaciliteit, de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) of microkrediet of mkb-krediet via Qredits. 

BMKB-regeling versoepeld vanwege corona

Met de BMKB staat de overheid borg voor een deel van de financiering van een groei- of  investeringsplan. Dit vergroot de kansen dat de bank uw onderneming toch het benodigde krediet verstrekt. Op de BMKB is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ondernemingen met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met het borgstellingskrediet. Anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Door de nieuwe maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd naar 75%. Ondernemingen kunnen op deze nieuwe maatregel een beroep doen bij een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld.  

Groeifaciliteit met een jaar verlengd vanwege corona

De regeling Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend vermogen willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Het ministerie van Economische Zaken zal garanties verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met deze regeling 50% garantie op het verstrekte risicodragende vermogen. De Groeifaciliteit zou oorspronkelijk per 1 juli 2020 sluiten omdat Invest-NL in deze vorm van financiering moet gaan voorzien. Vanwege de coronaproblematiek heeft het kabinet op 7 april 2020 besloten om de Groeifaciliteit met nog 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.  

Ook de GO-regeling is uitgebreid vanwege corona

Via de GO staat de overheid voor 50% van de lening garant. Op die manier moeten ondernemingen makkelijker leningen kunnen krijgen bij banken. De financiers kunnen zo immers rekenen op een nogal kapitaalkrachtige partij als extra garantie dat zij het geld ook terugzien. Daarom zijn de bedragen waar de GO-regeling betrekking op heeft uitgebreid. Nu komen leningen tot een bedrag van € 150 miljoen in aanmerking, dat was € 50 miljoen. Omdat de overheid voor de helft van het bedrag garant staat, is het maximale garantiebedrag nu dus € 75 miljoen. De aanvraag van de GO-garantstelling loopt via de bank. Het budget voor de GO-regeling voor dit jaar is ook opgehoogd. Oorspronkelijk was er € 200 miljoen beschikbaar, dat is vanwege corona nu € 1,5 miljard.  

Qredit ook zelf ondersteund door de overheid

Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits heeft als onderdeel van het noodpakket banen en economie in coronatijd nu al een daadkrachtige rol gespeeld. Zo bieden zij 6 maanden lang uitstel van aflossing. Daarnaast verstrekt Qredits een zogenoemd corona-overbruggingskrediet. Qredits biedt ook ondernemers die een sociale of maatschappelijke doelstelling ambiëren een speciale kredietvorm aan. Met dit ideële doel verschilt de kredietverstrekker van reguliere banken. Om de risico’s voor deze doelgroep te verkleinen en de alternatieve financiering door te kunnen laten lopen, heeft het kabinet Qredits financieel ondersteund met een bedrag van maximaal € 6 miljoen, zodat Qredits de ondernemingen die mogelijk door corona failliet gaan kan ondersteunen. 

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!

Bijlagen bij dit bericht