Wat is alternatieve financiering?

6 oktober 2020

Mijn onderneming heeft dringend externe financiering nodig, maar ik kan niet terecht bij de bank. Nu begreep ik dat er ook alternatieve financiering buiten de bank mogelijk is, wat houdt dat in?

Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen op allerlei manieren financiering aanvragen. Traditioneel worden ondernemingen gefinancierd door de bank. Ondernemingen kunnen ook kijken naar non-bancaire financiering, beter bekend als alternatieve financiering. Omdat banken steeds vaker de hand op de knip houden, wordt alternatieve financiering steeds populairder.

Alternatieve financieringsmogelijkheden zijn er in allerlei vormen. Dit zijn enkele bekende:

  • Crowdfunding: een groep beleggers die investeert in één project of onderneming. Vraag en aanbod vindt plaats via een online crowdfundingplatform.
  • Kredietunie: een coöperatieve kredietvereniging zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.
  • Direct Lending: een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan ondernemingen. Soms investeren meerdere geldverstrekkers samen in een fonds.
  • MKB beurs: een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in mkb-ondernemingen in de vorm van aandelen en obligaties.
  • Factoring: een factormaatschappij verstrekt een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming.
  • Regionale ontwikkelingsmaatschappij: een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM), die als doel heeft de regionale en lokale economie te versterken, investeert risicokapitaal aan vooral innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. De ROM begeleidt hen in hun bedrijfsvoering. 

Met een groei van 26% ten opzichte van 2018 en met ruim € 2,7 miljard aan nieuwe verstrekkingen financierde in 2019 1 op de 5 mkb-ondernemingen de activiteiten non-bancair, aldus onderzoek van de Stichting MKB Financiering.Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.