Brexit verandert licenties en gegevensopslag

28 juni 2016 | Door redactie

Hoewel nog niet duidelijk is op welke termijn de Brexit echt een feit zal zijn, is het goed nu alvast te kijken naar de mogelijke gevolgen. Bijvoorbeeld op het gebied van de opslag van persoonsgegevens, de cloud of licenties. Nu valt Groot-Brittannië nog onder de EU-wetgeving, maar dat verandert dus.

Als de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU eenmaal een feit is, krijgt het land een andere status. Het wordt dan een niet-EU-land, net zoals bijvoorbeeld de VS. Dit heeft gevolgen voor zaken die nu nog gelden als een vanzelfsprekendheid. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van persoonsgegevens. Die mogen niet meer in Groot-Brittannië worden opgeslagen, tenzij er aparte bewerkersovereenkomsten met aanbieders uit dat land worden opgesteld. Hierin moeten alle wettelijke eisen worden opgenomen waar de EU-landen aan moeten voldoen. Ook is het mogelijk dat licenties voor het gebruik van software van of door firma’s uit Groot-Brittannië niet meer zullen gelden. Daar zullen dus apart en opnieuw contracten voor moeten worden afgesloten; iets om nu alvast over na te denken.

Werken in de cloud

En dan is er nog het werken in de cloud. Gebeurt dat via software van Britse bedrijven, dan vallen eventuele gegevens die daar worden opgeslagen niet meer onder de EU-wetgeving. Dat is vooral belangrijk voor organisaties die informatie niet buiten de EU mogen opslaan. Zij zullen op zoek moeten naar een andere aanbieder.