In 2021 weer subsidie beschikbaar voor grotere exportkansen

In 2021 kunnen organisaties vanaf 15 januari tot en met 31 december subsidie aanvragen via de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (de DHI-regeling). Het geld kunt u gebruiken om mogelijke afnemers in het buitenland te overtuigen van uw product.

8 januari 2021 | Door redactie

De DHI-regeling is bestemd voor organisaties in het mkb die internationaal willen ondernemen en zaken willen doen in opkomende en ontwikkelde markten (€ 4 miljoen budget) en ontwikkelingslanden (€ 4 miljoen budget). Met een DHI-subsidie kunt u voor een geselecteerde groep uw product of dienst onder de aandacht brengen of onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van uw exportplannen of advies inwinnen. Per project is het maximumbudget € 200.000.

Onderdelen van de DHI-regeling

Met de DHI-regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse mkb-ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen. De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  • demonstratieprojecten: subsidie om uw product of dienst te demonstreren;
  • haalbaarheidsstudies: subsidie om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product;
  • investeringsvoorbereidingsstudies: subsidie voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een opkomende markt.

Dien de aanvraag voorde DHI-regeling op tijd in

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de DHI-regeling uit. De aanvragen die het eerst zijn ingediend, worden ook het eerst behandeld. Dien de aanvraag dus op tijd in! Controleer of uw aanvraag aan de criteria voldoet. Daarna volgt een quickscan waarop organisaties binnen twee weken te horen krijgen of het ingediende project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Het advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van de slagingskans bij het doorzetten van de aanvraag. De bij dit antwoord geleverde code is nodig om een aanvraag te doen voor DHI. Het aanvragen van de subsidie via de DHI-regeling gaat via eHerkenning.