Wanneer is de regeling voor gratis ontwikkeladvies toepasbaar?

2 januari 2020

Onze afdeling kreeg een verzoek om na te gaan hoe het zit met gratis ontwikkeladvies of subsidie voor ontwikkeling. Wanneer is deze regeling toepasbaar?

In 2019 kan iedere werknemer van 45 jaar of ouder een gratis ontwikkeladvies krijgen van een loopbaanadviseur. Het ontwikkeladvies houdt in dat een werknemer een aantal gesprekken voert met een loopbaanadviseur. Samen kijken ze dan wat de huidige competenties, kwaliteiten en vaardigheden zijn van de werknemer en hoe hij deze zou kunnen inzetten in de toekomst.

Dit leidt uiteindelijk tot een concreet ontwikkelplan waarin een aantal acties staan die de werknemer op de korte of lange termijn kan ondernemen om zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten en om aan het werk te blijven tot zijn pensioen. Voor de werknemer is het ontwikkeladvies gratis. De loopbaanadviseur kan hiervoor een subsidiebedrag van € 600 aanvragen.

Voorwaarden voor subsidie

De subsidie voor het ontwikkeladvies voor 45-plussers gold voorheen alleen voor werknemers in bepaalde beroepsgroepen, zoals secretarieel personeel en schoonmakers, maar is nu breder inzetbaar. Ondanks dat de regeling verbreed is, gelden er nog steeds wel een aantal voorwaarden voor deze subsidie. Zo moet de werknemer gemiddeld ten minste 12 uur per week werken en mag er geen plan van aanpak vanwege ziekte voor hem zijn opgesteld of op korte termijn gemaakt worden. Ook werknemers die een beroep kunnen doen op voorzieningen in verband met een reorganisatie komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Leidinggevenden kunnen van de subsidieregeling profiteren door een training ontwikkeladvies te volgen. Hierin kan een leidinggevende bijvoorbeeld leren hoe hij een werknemer kan begeleiden bij zijn ontwikkeltraject en krijgt hij meer kennis over de ontwikkelingen binnen de branche en arbeidsmarkt. Het subsidiebedrag is voor een individuele training € 300 en voor een groepstraining € 900. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 10 januari 2020.