Subsidie voor internationaal zakendoen verlengd

28 november 2023 | Door redactie

Ondernemingen werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen vanaf 15 januari 2024 weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI). Deze regeling helpt Nederlandse mkb-ondernemingen die zaken willen doen in het buitenland. De regeling is met twee jaar verlengd.

Met de DHI-subsidieregeling ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemers die ambities hebben op het gebied van internationaal ondernemen om van hun initiatief een succes te maken. Met de DHI-subsidieregeling kan een onderneming een eigen technologie, product of dienst demonstreren aan potentiële afnemers in het buitenland. De regeling stelt ondernemingen in staat om onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een investering op de internationale markt (artikel).

Regeling draagt bij aan duurzame ontwikkeling

Er is voor 2024 in totaal € 8,5 miljoen beschikbaar voor de DHI-regeling: € 4 miljoen voor ontwikkelingslanden, de zogenaamde DGGF-landen, en € 4,5 miljoen voor andere landen. De DHI-regeling draagt in ontwikkelingslanden bij aan duurzame lokale ontwikkeling. Ook dragen zij bij aan het behalen van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG's). Deze doelstellingen, vastgesteld door de Verenigde Naties, worden erkend als wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling.

Aanvragen moeten tijdig worden ingediend

De subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 januari 2024 worden ingediend. De eerste sluitingsdatum is 31 december 2024. Daarna wordt de subsidie nog met een jaar verlengd. Voor de aanvragen geldt: 'first come, first served'. Het is dus van belang om tijdig een aanvraag in te dienen om de kans op financiering via de DHI-subsidie te vergroten.

Bijlagen bij dit bericht