Nieuws

or

Adviesrecht OR: eigenrisicodragerschap

OR | 15-08-2022 | Adviesrecht

Een werkgever kan zich via UWV verzekeren voor het financiële risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers, maar dit is niet ve...

or

Adviesrecht OR: de fusiegedragsregels

OR | 01-08-2022 | Adviesrecht

Bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht. Omdat er op termijn...

or

Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces

OR | 18-07-2022 | Adviesrecht

De ondernemingsraad doet er goed aan zich te verdiepen in de manier waarop besluiten in de organisatie tot stand komen. Met deze inzichten k...

or

Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag

OR | 29-06-2022 | Adviesrecht

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat...

or

Adviesrecht OR: het beëindigen van werkzaamheden

OR | 23-05-2022 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijke beëindiging van bepaalde werkzaamheden. Dat is al snel het...

or

Medezeggenschap tijdens en na de verkoop

OR | 13-05-2022 | Adviesrecht

De verkoop van een organisatie is geen eenvoudig besluit. De ondernemingsraad (OR) heeft daarbij de belangrijke taak om de bestuurder te adv...

or

Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

OR | 02-05-2022 | Adviesrecht

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR)...

or

Recordaantal fusies en overnames in 2021

OR | 29-04-2022 | Adviesrecht

De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2021 een recordaantal meldingen van fusies en overnames. Niet altijd werden de Fusiegedragsrege...

or

Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

OR | 08-04-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR nameli...

or

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

OR | 01-04-2022 | Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...