Bestuurder moet OR, vakbonden en SER informeren bij fusie

5 april 2024 | Door redactie

Bij een fusie van organisaties moeten de bestuurders de ondernemingsraden, vakbonden én de Sociaal-Economische Raad (SER) tijdig informeren over de voorgenomen fusie. Dat is bepaald in de fusiegedragsregels van de SER. De SER heeft een animatiefilm gemaakt waarin de Fusiegedragsregels worden uitgelegd.

Organisaties in het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg of andere non-profitorganisaties met 50 werknemers of meer, moeten een fusie tijdig melden bij hun eigen ondernemingsraad, vakbonden en de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat is afgesproken in de Fusiegedragsregels van de SER. De vakbonden zullen hopelijk met de betrokken ondernemingsraden overleggen over de fusieplannen. Met de informatie van de bonden, met name waar het gaat over de personele gevolgen, kunnen de ondernemingsraden sneller en beter een advies aan hun bestuurder uitbrengen (tool). Bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere organisatie is de bestuurder namelijk wettelijk verplicht om de OR hierover om advies te vragen (adviesrechtartikel 25, lid 1b WOR). De bestuurder is niet verplicht om zich aan het OR-advies te houden, maar hij moet zijn beslissing dan wel goed en schriftelijk onderbouwen. 

Fusiegedragsregels beschermen belangen werknemers 

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van de werknemers bij een voorgenomen fusie. Zo zullen de vakbonden vaak een sociaal plan (verdiepingsartikel) opstellen, waarin de afspraken vastgelegd zijn die de gevolgen van de fusie, overname of reorganisatie voor de werknemers beperken. Het sociaal plan is bindend als er is onderhandeld met een representatieve vakbond, die voldoende werknemers vertegenwoordigt. Als de vakbonden niet op tijd worden geïnformeerd over de voorgenomen fusie, kunnen ze een klacht of een verzoek om bemiddeling indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER. Tegen de beslissing van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.