Nieuws

or

OR heeft adviesrecht als organisatie moet bezuinigen

OR | 24-02-2021 | Adviesrecht

Als gevolg van de coronacrisis nemen veel werkgevers de beschikbare budgetten kritisch onder de loep. Bij veel organisaties blijkt dat bezui...

or

OR heeft inzage en inzicht nodig in financieel beleid

OR | 10-02-2021 | OR en financiële zaken

Bij het financiële beleid kan een bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De OR heeft namelijk inspraak bij veel financiële beslis...

or

Corona stimulans voor organisatiestrategie én voor OR

OR | 11-01-2021 | Rechten van de OR

De coronacrisis dwingt bestuurders om de organisatiestrategie kritisch onder de loep te nemen. Dit heeft bij veel organisaties tot veranderi...

or

OR kan invloed uitoefenen bij budgettering

OR | 16-12-2020 | OR en financiële zaken

De rol die de ondernemingsraad (OR) speelt bij het opstellen van budgetten in de organisatie, hangt af van de ruimte die de OR daarvoor krij...

fa

Economische groei verwacht in derde kwartaal van 2020

Financiële administratie | 24-08-2020 | Prinsjesdag

Als er de rest van het jaar geen grote lockdown meer komt, krimpt de economie dit jaar met 5%, gevolgd door een groei van 3% in 2021. De wer...

bv

Saamhorigheid toegenomen als gevolg van coronacrisis

Ondernemen | 04-05-2020 | Corona-advies

Twee derde van de werkgevers ziet dat de onderlinge saamhorigheid is toegenomen door de coronacrisis en dat de toekomst van de onderneming n...

fa

Stand indicatoren Conjunctuurklok is in januari veranderd

Financiële administratie | 07-02-2020 | Investeren

Het CBS publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklok. Het conjunctuurbeeld is volgens de...

fa

Nederland moet innovatiegeld opeisen uit EU-budget

Financiële administratie | 06-09-2019 | Innovatie

Innoveren is belangrijk voor het voortbestaan en de groei van organisaties en het versterken van hun marktpositie. Innovatie vindt meestal p...

fa

Het verschil: brutorisico en nettorisico

Financiële administratie | 03-09-2019 | Begroten en budgetteren

Elke organisatie loopt de nodige risico’s. Als die niet goed beheerst worden, kan dat leiden tot grote financiële gevolgen. Steeds vaker wor...

bv

Franchiseondernemers grijpen naast schadevergoeding

Ondernemen | 27-02-2019 | Ondernemingsrecht

Rechters laten franchisegevers de laatste jaren niet zomaar wegkomen met het geven van ondeugdelijke omzetprognoses. Maar dit betekent niet...