Keuze voor OR-budget vraagt om zorgvuldige afweging

5 juni 2024 | Door redactie

De organisatie betaalt de kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren. Besluiten OR en bestuurder om de OR een budget toe te kennen, dan hoeft de OR niet meer elke keer langs de bestuurder om een vergoeding voor geplande kosten te regelen. Een budget kan het OR-werk echter ook belemmeren.

Volgens artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is het mogelijk om een OR-budget af te spreken met de bestuurder. De WOR bepaalt namelijk dat de bestuurder de kosten betaalt die nodig zijn voor de werkzaamheden van de OR. De kosten die de OR maakt op basis van de faciliteiten waarover de OR mag beschikken en voor de loondoorbetaling tijdens het OR-werk, zijn geen onderdeel van dit budget (artikel 17 en artikel 18 WOR). 

OR moet zorgvuldig overwegen of budget handig is 

Hoewel het afspreken van een budget (toolbox) de OR het voordeel biedt om niet steeds bij de bestuurder om toestemming te hoeven vragen, moet de OR heel goed overwegen of het instellen van een budget – en zo ja, voor welke kosten – verstandig is. Is er eenmaal voor bepaalde kosten een budget vastgesteld en moet de OR dat budget overschrijden, dan kan het lastig zijn om die kosten bij de bestuurder te verhalen. De bestuurder kan weigeren om de kosten die buiten het budget vallen op zich te nemen en daartegen kan de OR dan niet meer in beroep bij de rechter. De OR zal dus de noodzaak voor die extra kosten goed moeten onderbouwen om de bestuurder te overtuigen.

Zonder budget moet OR voor elke uitgave naar de bestuurder

Spreekt de OR geen budget af, dan moet de raad voor elke uitgave (behalve voor kosten zoals genoemd in artikel 17 en 18 WOR) de bestuurder informeren. Als deze weigert kan de OR naar de kantonrechter. Daarom doet de OR er goed aan om alleen uitgaven in het budget op te nemen die de raad vooraf goed kan inschatten. Bij het bepalen van een budget voor OR-scholing zijn de richtbedragen voor OR-scholing van de Sociaal-Economische Raad (SER) een handige leidraad. Gaat de OR zonder budget aan de slag en wil de bestuurder toch graag een indicatie van de kosten, dan kan de OR een begroting opstellen. Een begroting is wettelijk niet dwingend, een budget op grond van de WOR wel.