Stand indicatoren Conjunctuurklok is in januari veranderd

Het CBS publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklok. Het conjunctuurbeeld is volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in januari 2020 een fractie minder gunstig dan een maand eerder. Bovendien is in januari van alle maandindicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd.

7 februari 2020 | Door redactie

De Conjunctuurklok is een vierkant model dat bestaat uit vier onderdelen in de kleuren groen, rood, oranje en geel. De vier vlakken uit de conjunctuurklok komen overeen met de conjunctuurcyclus: opleving, neergang, recessie en herstel. De actuele economische situatie wordt inzichtelijk doordat er maandelijks vijftien factoren worden beoordeeld en ondergebracht in de vlakken van het model. Het gaat om het aantal faillissementen, de hoeveelheid vacatures, de werkgelegenheid (arbeidsvolume), de productie, de uitvoer, de rente, het vertrouwen van consumenten en producenten, het aantal (grote) orders, de consumptie, de investeringen, het bruto binnenlands product, de werkloosheid en de uitzenduren.

Verdeling van de indicatoren sinds januari

In de Conjunctuurklok van december 2019 presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. Twee indicatoren wisselen van kwadrant. De consumptie zakt van het oranje naar het rode kwadrant. Deze indicator presteert nu onder zijn trend, en de groei neemt af. Daarentegen schuift de industriële productie van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicator presteert onder zijn trend, maar de groei neemt nu toe. Acht indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het oranje, drie in het gele, een staat in het rode, en een in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Conjunctuurgevoelige organisaties merken financiële gevolgen

De Conjunctuurklok is een actuele momentopname van de stand van de Nederlandse economie. Of de stand van zaken aangegeven in de Conjunctuurklok gevolgen heeft voor de financiële administratie, is afhankelijk van de mate waarin een organisatie conjunctuurgevoelig is. Dit houdt in dat de resultaten van de organisatie sterk veranderen bij een periode van economische vooruitgang of achteruitgang. Of dat zo is, valt te beoordelen aan de hand van de aard van de producten, de plaats van de organisatie binnen het productieproces en de mate waarin er sprake is van een kapitaalintensieve productie. De indicator ‘aard van het product’ verwijst naar de noodzakelijkheid ervan. Er wordt mee bedoeld dat het product minder vaak wordt aangeschaft in perioden van economische achteruitgang en vaker wordt gekocht als het goed gaat met de economie.

Bijlagen bij dit bericht

Investeren en innoveren
E-learning | VideoCollege 16 minuten