Nieuws

hr

Commissie wil rigoureus ingrijpen op arbeidsmarkt

HR | 23-01-2020 | Flexwerkers

De verschillen tussen flexwerkers, zelfstandigen en werknemers moeten kleiner worden en werkgevers en werknemers moeten meer gaan investeren...

a

Regels Arbowet bij flexwerkers niet goed nageleefd

Arbo | 13-12-2019 | Flexwerkers

Uit onderzoek van de SER blijkt dat werkgevers de regels uit de Arbowet niet goed naleven als het om flexibele krachten gaat. Zo hebben uitz...

or

SZW wil flexwerkers goed betrekken bij medezeggenschap

OR | 07-03-2018 | Flexwerkers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag dat ook flexwerkers zich goed mengen in medezeggenschap. Hij benadruk...

or

Toenemende aantal flexwerkers aandachtspunt voor OR

OR | 26-02-2018 | Flexwerkers

Het aantal flexwerkers is in 2017 toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2016 is het aantal flexwe...

hr

Eerder hypotheek voor flexwerker

HR | 09-12-2016 | Flexwerkers

Vanaf 2017 kunnen meer flexwerkers gebruikmaken van een perspectiefverklaring om een hypotheek te bemachtigen. Een groot aantal uitzendburea...

or

Laat OR-invloed meegroeien met flexibele schil

OR | 12-04-2016 | Flexwerkers

Het flexleger blijft groeien: in het eerste kwartaal maakten 11,3% meer organisaties gebruik van flexwerkers en nam het totaal aantal flexwe...

or

Houdt uw OR wel rekening met flexwerkers?

OR | 01-07-2015 | Flexwerkers

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) wil de rol van flexwerkers binnen de medezeggenschap onder de aandacht brengen. Via een kort...

bv

Regels voor inzet flexwerker nu strenger

Ondernemen | 08-01-2015 | Flexwerkers

Met ingang van 1 januari zijn de regels voor de inzet van tijdelijke werknemers flink aangescherpt door de invoering van het eerste deel van...

hr

Maatregelen Wet werk en zekerheid uitgesteld

HR | 04-06-2014 | Flexwerkers

Het ziet ernaar uit dat de regering een aantal maatregelen uit de Wet werk en zekerheid uitstelt naar 1 januari 2015. Dit heeft minister Ass...

hr

Wat verandert er per 1 juli 2014?

HR | 19-03-2014 | Flexwerkers

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met de maatregelen, staan er een...