Nieuws

hr

Al in 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus?

HR | 25-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Het verplichte certificeringsstelsel voor uitzendbureaus zal waarschijnlijk al begin 2024 in werking treden, of zoveel eerder als de parleme...

a

Veilige cultuur voorwaarde voor melden ongewenst gedrag

Arbo | 22-11-2022 | PSA

Werkgevers hebben niet alleen zorgplicht voor slachtoffers van ongewenst gedrag, maar ook voor daders. Ze moeten een veilige werkvloer creër...

or

Uitzendkrachten hebben stem in organisatie

OR | 21-11-2022 | OR-verkiezingen

Veel organisaties hebben werknemers in dienst op basis van uitzendovereenkomsten. Toch mogen uitzendkrachten niet direct stemmen of zichzelf...

a

Uitzendkracht verdient dezelfde arbozorg als werknemer

Arbo | 17-11-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Eerder dit jaar berichtte de Arbeidsinspectie dat uitzendkrachten bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsongevallen. Voor de Arbowet...

s

Naheffingen bij schijnzelfstandigheid

Salarisadministratie | 14-11-2022 | Werken met zzp'ers

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over naheffingen bij schijnzelfstandigheid. Hij beschrijft onder meer de moge...

hr

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

HR | 25-10-2022 | Pensioen via de werkgever

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt ee...

f

Zzp’ers vrezen gat in opbouw door uitstel pensioenwet

Fiscaal | 18-10-2022 | Pensioenakkoord

Zelfstandig ondernemers willen dat het kabinet een oplossing vindt voor een mogelijk gat in hun pensioenopbouw. De nieuwe pensioenwet geeft...

f

Wat kan de IB-ondernemer in 2023 verwachten?

Fiscaal | 26-09-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Ondernemers die onder de inkomstenbelasting (IB) vallen, zoals zzp’ers, moeten er volgend jaar rekening mee houden dat de zelfstandigenaftre...

a

Werkgever heeft ook arbozorg voor tijdelijke krachten

Arbo | 22-09-2022 | Arbeidsomstandigheden

De werkgever is wettelijk verplicht de ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loo...

f

Zelfstandigenaftrek nog veel sneller omlaag

Fiscaal | 20-09-2022 | Zelfstandigenaftrek

Het kabinet zet de komende jaren flink meer vaart achter het afbouwen van de zelfstandigenaftrek. Oorspronkelijk zou dit belastingvoordeel v...