Nieuws

or

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

OR | 22-07-2024 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het...

or

Bescherm privacy bij videobellen

OR | 01-07-2024 | OR en digitale veiligheid

Videobellen is tegenwoordig een veel voorkomende vorm van vergaderen. Daarbij kan de privacy van werknemers in het geding zijn. De bestuurde...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 21-06-2024 | Instemmingsrecht

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

or

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

OR | 19-06-2024 | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

or

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

OR | 13-06-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

or

Brochure voor communicatie over de klokkenluidersregeling

OR | 07-06-2024 | OR en personeelsbeleid

De Wet bescherming klokkenluiders (WBK) stelt een klachtenregeling verplicht. Daarmee is de bestuurder er echter nog niet. Ook een goede com...

or

Eén op drie werkenden vindt werken in privétijd normaal

OR | 03-06-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Drie op de tien werkende Nederlanders vindt het normaal om ook af en toe in privétijd te werken. Bij een kwart is dit noodzakelijk om het we...

or

Jaarplanning geeft OR goede houvast voor OR-werk

OR | 29-05-2024 | Werkwijze OR

Plannen en organiseren zijn belangrijke competenties voor OR-leden. Ze moeten hun OR-werk immers zien te combineren met hun reguliere werk é...

or

Wat mag de OR wel of niet ‘verklappen’?

OR | 17-05-2024 | Werkwijze OR

De OR weet (als het goed is) hoe de organisatie er financieel voor staat, welke besluiten de bestuurder wil nemen en welke veranderingen er...

or

Nieuw OR-lid: de spelregels van de OR

OR | 13-05-2024 | Rechten van de OR

Een startend OR-lid moet weten wat de spelregels zijn van de OR. De rechten en plichten van zowel de ondernemingsraad (OR) als de bestuurder...