OR moet arbeidsomstandigheden kritisch bewaken

19 april 2024 | Door redactie

Ondernemingsraden doen er goed aan om zowel het beleid rond arbeidsomstandigheden, als de handhaving ervan en de communicatie erover eens kritisch te bekijken en om met de achterban in gesprek te gaan. Veel werknemers blijken werkgerelateerde klachten te hebben als gevolg van een slecht ingerichte (thuis)werkplek.

De OR moet toezien op de arbeidsomstandigheden (verdiepingsartikel) binnen de organisatie. Dat kan via het instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR), via de taak om de naleving van de regels en voorschriften op dat gebied te bevorderen (artikel 28, lid 1 WOR) en op basis van het initiatiefrecht als de OR concrete voorstellen voor verbetering wil doen aan de bestuurder (artikel 23 WOR). Ervaren werknemers klachten aan bijvoorbeeld schouders, knieën en rug, dan is het tijd voor een gesprek met de bestuurder over de noodzakelijke verbeteringen. Vooral als het aankomt op de ergonomie op de thuiswerkplek (tool), blijkt er nog wat werk aan de winkel.

Veel werknemers hebben klachten aan schouders, rug en knieën

Adviesbureau Highberg deed in opdracht van Acture Group onderzoek naar het ‘bewegingsapparaat’ (botten, spieren, kapsels en gewrichten) van ruim 1.500 respondenten van 18 jaar en ouder. Hieruit blijkt dat acht van de tien werknemers in de afgelopen maanden klachten hebben ervaren aan voornamelijk de lage rug, knieën en schouders. Hiervan is 77% deels werkgerelateerd. Deze werkgerelateerde klachten worden voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan ergonomie op de werkvloer en werkgerelateerde stress. Meer dan de helft van de werknemers met klachten ervaart deze al langer dan één jaar, waarbij bijna 60% last heeft van terugkerende klachten en een kwart constant klachten ondervindt. Bijna 30% van de werknemers denkt dat thuiswerken een (zeer) grote kans heeft om klachten van het bewegingsapparaat te veroorzaken.

Gebrek aan informatie over inrichting thuiswerkplek

Dat de klachten met name ontstaan door het thuiswerken, zou te verklaren zijn doordat 39% van de werknemers minder beweegt tijdens het thuiswerken (tegenover 24% die meer beweegt). Bovendien werkt slechts 45% aan een speciaal ingerichte werkplek thuis. De overige werknemers werken aan de keukentafel, een bureautje in de slaapkamer of zelfs in bed. Met name op het gebied van informatievoorziening over de ergonomie op de (thuis)werkplek valt nog winst te behalen. Zo blijkt uit het onderzoek dat 65% van de thuiswerkers niet of maar een beetje geïnformeerd is door de werkgever over hoe de thuiswerkplek ergonomisch ingericht moet zijn. Daarnaast is 70% een beetje of niet geïnformeerd over hoe ze klachten door thuiswerken kunnen voorkomen.