Nieuws

or

Instemmingsrecht OR bij wijziging rooster (artikel 27, lid 1b WOR)

OR | 24-07-2024 | Instemmingsrecht

Als de werkgever besluit om een bepaalde functie(groep) structureel anders te gaan inroosteren, moet hij de ondernemingsraad (OR) eerst om i...

or

Hoe ver gaat de invloed van de PVT?

OR | 22-07-2024 | Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV)

In organisaties tot 50 werknemers kan een bestuurder zijn werknemers inspraak geven via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Soms is het...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 17-07-2024 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

Bescherm privacy bij videobellen

OR | 01-07-2024 | OR en digitale veiligheid

Videobellen is tegenwoordig een veel voorkomende vorm van vergaderen. Daarbij kan de privacy van werknemers in het geding zijn. De bestuurde...

or

OR moet in actie komen tegen angstcultuur

OR | 28-06-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

In sommige organisaties heerst er een angstcultuur. Dat kan erg schadelijk zijn voor zowel de gezondheid van de werknemers als voor de organ...

or

Instemmingsrecht OR: arbobeleid

OR | 21-06-2024 | Instemmingsrecht

Regelingen op het gebied van arbobeleid, verzuimbeleid en re-integratiebeleid vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR)...

or

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

OR | 19-06-2024 | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

or

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

OR | 13-06-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

or

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

OR | 12-06-2024 | Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

or

OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

OR | 10-06-2024 | OR en arbeidsvoorwaarden

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR)...