Nieuws

f

Erfgenamen de klos bij schenken aan onbekende

Fiscaal | 01-05-2015 | Successiewet

Er kan volgens de rechter sprake zijn van een belaste schenking (vrij van recht) als de verkrijger onbekend is. Bij het overlijden van de sc...

b

Na verlies ANBI-status geldt informatieplicht

Non-profit | 17-12-2014

Vanaf 1 januari 2015 moeten voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) aan een informatieplicht voldoen. Dit geldt voor organisa...

f

Geen verlenging schenkingsvrijstelling woning

Fiscaal | 18-08-2014

Tot het einde van het jaar kunt u nog gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor schenkingen die de verkrijger gebruikt v...

f

BOF ook niet in strijd met het EVRM

Fiscaal | 30-06-2014

Het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en privévermogen bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting is niet...

f

Toch BOF voor aandelen in vastgoed-bv

Fiscaal | 05-02-2014

U kunt de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting toepassen bij de verkrijging van ondernemingsvermogen. De aandele...

bv

Privévermogen niet bestemd voor BOF

Ondernemen | 25-04-2013

Gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse Successiewet een terecht onderscheid maakt tussen erfbelasting over privév...

f

Alleen ondernemingsvermogen in faciliteit SW

Fiscaal | 22-04-2013

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet (SW) staat niet open voor het privévermogen. Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch haalt hi...

fa

Maak uw bezwaar echt duidelijk aan de fiscus

Financiële administratie | 01-02-2013

Krijgt uw onderneming een besluit van de Belastingdienst binnen waar u het totaal niet mee eens bent? Maak dan in uw bezwaarschrift duidelij...

f

Eenvoudig uw belastingaangifte herzien

Fiscaal | 07-09-2012 | Inkomstenbelasting (IB)

U kunt straks makkelijker uw ingediende aangifte inkomstenbelasting of successiewet herzien. Dit hoeft u dan niet meer schriftelijk te doen,...

bv

Erfbelasting discrimineert tussen vermogens

Ondernemen | 20-08-2012

Verwacht u een aanslag voor de erf- en schenkbelasting, dan doet u er goed aan hier bezwaar tegen te maken. Volgens de rechtbank in Breda ma...