Vrijstelling schenking eigen huis niet vóór 2024 weg?

18 januari 2022 | Door redactie

De hogere belastingvrijstelling voor een schenking die de ontvanger kan gebruiken om een huis te kopen zal niet eerder dan 2024 verdwijnen. Dat stelt minister Sigrid Kaag van Financiën in antwoord op Kamervragen over het coalitieakkoord. Ook gaat de minister in op onder meer de hypotheekrenteaftrek en het verlagen van de BTW op groente en fruit.

Nu kunnen ouders een kind onder de 40 jaar nog belastingvrij ruim € 100.000 schenken voor de aankoop van een huis. Het nieuwe kabinet wil die vrijstelling in de Successiewet met ingang van 2024 schrappen.

Pas in 2023 technische capaciteit bij Belastingdienst

Over die ingreep uit het coalitieakkoord gaat één van de 78 vragen die aan Kaag zijn gesteld. De vragen zijn ondertekend door zowat de complete oppositie in de Tweede Kamer. In haar antwoorden (pdf) meldt Kaag dat het eerder afschaffen van de verhoogde vrijstelling waarschijnlijk technisch niet mogelijk is. De vrijstelling moet namelijk uit de aangifte schenkbelasting en de achterliggende systemen gehaald worden. Dit jaar is de Belastingdienst op IT-gebied éérst druk met de overgang naar een nieuw systeem voor de schenk- en erfbelasting. In 2023 is er dan weer capaciteit om de vrijstelling te verwijderen, schrijft Kaag. Dus kan de verhoogde vrijstelling per 1 januari 2024 verdwijnen.

Hypotheekrenteaftrek ongemoeid?

Kaag heeft ook een vraag gekregen over de hypotheekrenteaftrek, namelijk: klopt het dat deze aftrek deze kabinetsperiode niet verder wordt afgebouwd? De minister antwoordt dat daar in het coalitieakkoord inderdaad geen afspraken over zijn gemaakt. Waarmee de bewindsvrouw dus overigens niet zegt dat het niet alsnog kan gebeuren deze kabinetsperiode. Wel wijst Kaag erop dat de afbouw van het maximale aftrektarief in de inkomstenbelasting in 2023 nog verder omlaaggaat, naar 37,05%. Ook loopt de beperking van de aftrek voor huizenbezitters die vrijwel geen hypotheekschuld meer hebben (de ‘Wet Hillen’) gewoon door.

Laatste tijdvak voor middelingsregeling

Voor de inkomstenbelasting bevestigt Kaag ook dat de jaren 2022-2024 het laatste tijdvak vormen waarover belastingplichtigen de zogeheten middelingsregeling kunnen gebruiken. Dankzij deze regeling kunnen belastingplichtigen met flink wisselende inkomens de inkomsten van drie opeenvolgende jaren middelen. Zo valt het inkomen per jaar en dus de belastingrekening lager uit. Het nieuwe kabinet zet per 2024 een streep door deze regeling.

Onderzoek naar 0% BTW op groente en fruit

Verder gaat Kaag onder meer in op het invoeren van een BTW-tarief van 0% op groente en fruit. Eind vorig jaar heeft de Europese Unie daarvoor de weg vrij gemaakt. Maar of en wanneer dat in Nederland gaat gebeuren, kan Kaag nu nog niet zeggen. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden om het BTW-tarief op groente en fruit ‘op termijn’ te verlagen naar 0%. En dat dan in samenhang met een suikerbelasting. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over die mogelijkheden, aldus Kaag.