Nieuws

or

Het verschil: OR-commissie en OR-werkgroep

OR | 19-02-2020 | Werkwijze OR

Om ervoor te zorgen dat een bepaald onderwerp voldoende aandacht krijgt én om de taken te verdelen, kan een ondernemingsraad (OR) een commis...

or

OR moet ambtelijk secretaris goed inwerken

OR | 24-01-2020 | Ondernemingsraad

Een ambtelijk secretaris kan een OR een hoop werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat er een gedegen inwerktraject is, zodat de ambt...

or

OR heeft het recht om commissaris voor te dragen

OR | 16-01-2019 | Werkwijze OR

Bij grote vennootschappen heeft de ondernemingsraad (OR) het recht om commissarissen aan te bevelen. De OR kan dit recht ook krijgen door af...

or

Diversiteit topbestuurders speerpunt voor OR

OR | 03-09-2018 | Werkwijze OR

Ondernemingsraden in beursgenoteerde organisaties doen er goed aan om van diversiteit in het topbestuur een speerpunt te maken. Dit is hard...

or

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

OR | 17-08-2018 | Werkwijze OR

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

or

Tips voor OR-zaken op papier

OR | 10-07-2018 | Werkwijze OR

Een OR zet regelmatig zaken zwart op wit. Denk aan de notulen van een vergadering, een rapportage, een nieuwsbrief voor de achterban, een OR...

or

OR-reglement voorleggen aan bestuurder

OR | 27-06-2018 | Werkwijze OR

Gaat de OR aan de slag om het voorlopig OR-reglement definitief te maken, dan zijn daarvoor verschillende manieren. In feite is de keuze een...

or

Blijven werken met voorlopig OR-reglement

OR | 01-06-2018 | Werkwijze OR

Zijn de OR-verkiezingen achter de rug, dan is het slim om het voorlopig OR-reglement definitief te maken. Dat hoeft niet direct. Tot het reg...

or

Voorlopig OR-reglement onder de aandacht brengen

OR | 25-05-2018 | Werkwijze OR

Heeft de bestuurder een verzoek ontvangen om een OR in te stellen of stelt hij er één in op eigen initiatief in, dan is een voorlopig OR-reg...

or

Wel en niet in voorlopig OR-reglement

OR | 11-05-2018 | Werkwijze OR

Hoewel het voorlopig OR-reglement de basis is voor het definitieve reglement, zijn er ook een aantal zaken die er niet in thuishoren. Wat er...