OR op maat met de ondernemingsovereenkomst

11 februari 2015 | Door redactie

Elke OR ontleent zijn rechten aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Toch vult de WOR niet alles voor u in: over sommige zaken kunt u zelf afspraken maken met de bestuurder. Bijvoorbeeld over uitbreiding van uw bevoegdheden. Die afspraken legt u vast in de ondernemingsovereenkomst. Heeft uw OR al zo’n convenant? Laat het ons weten via de poll!

Artikel 32 WOR biedt uw raad en uw bestuurder de mogelijkheid om aan uw OR of PVT meer rechten toe te kennen dan de WOR noemt. Wilt u hiermee aan de slag, dan moeten u en de bestuurder een ondernemingsovereenkomst sluiten. In zo’n schriftelijke overeenkomst legt u nadere afspraken vast over extra rechten voor de OR en een meer gedetailleerde invulling van voorschriften uit de WOR.

Let op bepalingen in de cao over bevoegdheden OR

Houd er wel rekening mee dat ook een cao bepalingen kan bevatten die betrekking hebben op de medezeggenschap. Het kan zijn dat die bepalingen uw rechten uitbreiden of juist beperken. Daar zult u altijd rekening mee moeten houden. Let daarbij ook op lid 3 van artikel 32 WOR. Daarin staat dat afspraken over uitbreiding van uw advies- of instemmingsrecht niet geldig zijn als de aangelegenheid op basis waarvan advies- of instemmingsrecht zou moeten worden toegekend, al is geregeld in de cao.

Kopie ondernemingsovereenkomst naar de bedrijfscommissie

Let op: als u een ondernemingsovereenkomst opstelt of de huidige wijzigt, dan moet u een kopie daarvan toesturen aan de bedrijfscommissie. Sinds de wijziging van de WOR in 2013 hoeft u weliswaar geen kopie van het OR-regelement en het OR-jaarverslag meer te versturen aan de bedrijfscommissie, maar voor de ondernemingsovereenkomst geldt die verplichting nog wel. 

Heeft uw ondernemingsraad een ondernemingsovereenkomst met uw bestuurder? Laat het ons weten via de poll op deze pagina.