Nieuws

a

Het beste resultaat uit een MTO halen

Arbo | 05-08-2022 | PSA

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kan veel vertellen over de stand van zaken binnen de organisatie. Zo’n onderzoek kan zaken aan h...

or

OR kan College vragen om onderzoek naar discriminatie

OR | 29-07-2022 | Discriminatie

De OR heeft de speciale taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Als de OR het vermoeden heeft van discriminatie, kan de...

a

Signalen van discriminatie op werkvloer herkennen

Arbo | 29-07-2022 | Discriminatie

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen, zullen niet altijd aan de bel trekken en als ze het al doen kan er lange tijd overheen gaan. Maa...

a

Beleid voor preventie van discriminatie op het werk

Arbo | 22-07-2022 | Discriminatie

Hoewel werkgevers verplicht zijn beleid te voeren om discriminatie in de organisatie aan te pakken, komt het nog steeds voor. De werkgever z...

mt

Pak pesten tijdig aan, voorkom klachten en uitsluiting

Management | 20-07-2022 | Leidinggeven

Als leidinggevende kan het lastig zijn om pesten op de werkvloer te herkennen. Toch is het belangrijk om pestgedrag zo veel mogelijk te voor...

hr

Anti-discriminatieplan vraagt om actie van werkgevers

HR | 19-07-2022 | Discriminatie

Om ongelijke behandeling op het werk tegen te gaan, is het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025 gelanceerd. Eén van de onderdelen h...

a

Gevolgen van discriminatie op werk vaak langdurig

Arbo | 15-07-2022 | Discriminatie

Hoewel alle vormen van ongewenst gedrag op het werk aangepakt moeten worden, geldt dat vooral voor discriminatie. Werknemers die worden gedi...

a

Meeste discriminatie door ongelijke behandeling

Arbo | 05-07-2022 | PSA

Meer dan 10 procent van de Nederlanders heeft zich in 2021 de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd gevoeld, zo laat het CBS weten. Mind...

hr

Mogelijk voltijdsbonus om fulltime werken te stimuleren

HR | 30-06-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Om de uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, heeft het kabinet een plan van aanpak opgesteld dat onder andere (meer) werken...

a

Burn-outklachten vaakst gehoord na discriminatie op werk

Arbo | 24-06-2022 | Discriminatie

Discriminatie is verboden en dit staat zelfs in het Wetboek van Strafrecht. Toch komt het voor op de werkvloer en ook in verschillende vorme...