Nieuws

a

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

Arbo | 29-11-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbe...

a

Kennis oorzaken arbeidsongeval helpt bij preventie

Arbo | 04-11-2022 | Arbeidsongeval

Na een arbeidsongeval vindt vaak een onderzoek plaats naar de toedracht ervan. Het is immers zaak om herhaling te voorkomen. Een ongevalsana...

a

De risico's van werken op hoogte voorkomen

Arbo | 04-08-2022 | Arbeidsongeval

Werken op hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Jaarlijks zijn er honderden arbeidsongevallen waarvan sommige zelfs dodelijk. Reden voor...

hr

Vanaf 2025 certificeringsplicht uitzendbureaus

HR | 08-07-2022 | Uitzendkrachten & gedetacheerden

Om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel inrichten voor uitzendbureaus. Dat me...

a

Meerjarenplan RI&E zet in op naleving en kwaliteit RI&E

Arbo | 24-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het ministerie van SZW heeft een meerjarenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de wettelijke verplichting nakomen om een...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 05-05-2022 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Opbouw boetes Arbeidsinspectie bij overtredingen Arbowet

Arbo | 14-04-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook al is de overtre...

a

Goede arbocatalogus is bekend, leesbaar en toegankelijk

Arbo | 18-03-2022 | Arbocatalogus

Ook al mogen organisaties zelf weten hoe ze de arbocatalogus vormgeven, er zijn wel een aantal eisen waaraan het document moet voldoen. Zo i...

a

Handboek RIVM bij de Monitor Leren van Ongevallen

Arbo | 03-02-2022 | Arbeidsongeval

Door ernstige arbeidsongevallen te registreren en te melden, kunnen werkgevers leren hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Het RIVM v...