Nieuws

a

Goed arbobeleid opstellen zonder hulp arbocatalogus

Arbo | 05-05-2022 | Arbocatalogus

Niet voor elke branche of sector is een arbocatalogus beschikbaar. Toch is het ook dan mogelijk een goed beleid voor gezond en veilig werken...

hr

Kleine lettertjes: bewaartermijn arbeidstijdenregistratie

HR | 05-05-2022 | Arbeidstijden

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn...

a

Gebruik van arbocatalogus niet verplicht, wel verstandig

Arbo | 21-04-2022 | Arbocatalogus

Is er een arbocatalogus beschikbaar, dan is het niet verplicht deze ook te gebruiken. De preventiemedewerker kan het beste eerst kijken of d...

a

Opbouw boetes Arbeidsinspectie bij overtredingen Arbowet

Arbo | 14-04-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Werkgevers die de Arbowet overtreden, kunnen daarvoor op de vingers getikt worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook al is de overtre...

a

Goede arbocatalogus is bekend, leesbaar en toegankelijk

Arbo | 18-03-2022 | Arbocatalogus

Ook al mogen organisaties zelf weten hoe ze de arbocatalogus vormgeven, er zijn wel een aantal eisen waaraan het document moet voldoen. Zo i...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

a

Een actuele en volledige RI&E maakt verschil voor de rechter

Arbo | 17-02-2022 | Arbeidsongeval

In een rechtszaak rond een val bij werken op hoogte, is weer eens gebleken hoe belangrijk het is om als werkgever te beschikken over een act...

a

Handboek RIVM bij de Monitor Leren van Ongevallen

Arbo | 03-02-2022 | Arbeidsongeval

Door ernstige arbeidsongevallen te registreren en te melden, kunnen werkgevers leren hoe ze deze in de toekomst kunnen voorkomen. Het RIVM v...

a

Aanpak arborisico’s controleren met Zelfinspectietool

Arbo | 21-01-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

De Arbeidsinspectie kijkt bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed heeft toegepast. Voor...

a

Spieken bij andere arbocatalogus voor oplossingen risico’s

Arbo | 07-01-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties met een arbocatalogus voor de eigen sector, kunnen hieruit oplossing halen voor het beheersen van de arborosico’s. Maar wat als...