Nieuws

hr

CNV Jongeren opent meldpunt stagemisbruik

HR | 25-01-2024 | Stagiairs en leerbanen

In februari starten veel studenten met een stage. Hierbij hopen ze relevante werkervaring op te doen en een volgende stap richting diplomeri...

or

Rechten OR bij een bezoek van de Arbeidsinspectie

OR | 15-01-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Als een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een organisatie langskomt voor controle, heeft de ondernemingsraad (OR) of person...

a

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan 2024

Arbo | 14-12-2023 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

In 2024 voert de Nederlandse Arbeidsinspectie het tweede jaar uit van het Meerjarenplan 2023-2026. Daarin ligt de focus op de aanpak van ris...

a

Bij arbeidsongeval met stagiairs vaker overtreding in het spel

Arbo | 28-11-2023 | Arbeidsongeval

Uit de laatste Monitor Arbeidsongevallen blijkt dat er in 2022 meer dan 2.000 werknemers slachtoffer waren van een arbeidsongeval. Veertig d...

a

Kritiek op rapport Arbeidsinspectie ongewenst gedrag

Arbo | 26-10-2023 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Een rapport van de Arbeidsinspectie kan een goede basis vormen voor richtlijnen voor het eigen arbobeleid. Maar de bevindingen van een recen...

a

PSA-beleid opnemen in de RI&E en plan van aanpak

Arbo | 19-10-2023 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever moet in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) ook aangeven of de werknemers risico lopen op psychosociale arbeidsbelast...

a

Meerderheid arbeidsongevallen niet gemeld

Arbo | 12-10-2023 | Arbeidsongeval

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeker de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet wordt gemeld. Onveilige...

or

OR aan zet na sneuvelen ‘thuiswerkwet’

OR | 29-09-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Eerder deze week stemde de Eerste Kamer tegen het voorstel voor de Wet werken waar je wilt. (Gedeeltelijk) thuiswerken blijft dus een kwesti...

a

Veiligheid op werkvloer mkb-bedrijven in het geding

Arbo | 14-09-2023 | Arbeidsongeval

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor aanhoudende personeelstekorten. Dat wordt vooral gevoeld op de werkvloeren van mkb-bedrijven. Daar o...

a

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

Arbo | 01-08-2023 | Arbeidsomstandigheden

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...