Nieuws

or

Initiatiefrecht (artikel 23 WOR) vergroot invloed OR

OR | 17-11-2021 | Initiatiefrecht

De ondernemingsraad (OR) kan de bestuurder tijdens, maar ook buiten de overlegvergadering om concrete voorstellen doen. Dit initiatiefrecht...

or

Rol OR bij aangescherpt thuiswerkadvies

OR | 03-11-2021 | Thuiswerken

Het kabinet wil dat werknemers weer vaker thuis gaan werken. Dat maakte demissionair premier Rutte gisteren bekend. Met de stijgende energie...

or

Klimaattop goede aanleiding voor OR-advies

OR | 01-11-2021 | Klimaat en milieu

Gisteren ging de internationale klimaattop COP26 in Glasgow officieel van start. De ondernemingsraad (OR) kan deze top als aanleiding gebrui...

or

Kengetallen bieden OR inzicht in trends organisatie

OR | 22-10-2021 | Werkwijze OR

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van belang om zowel de financiële positie als de sociale situatie van de organisatie goed te kennen. Ke...

or

OR moet alert zijn bij gebruik Artificial Intelligence

OR | 15-10-2021 | Werkwijze OR

Steeds meer organisaties in Nederland maken gebruik van Artificial Intelligence (AI). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de...

or

Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

OR | 11-10-2021 | Adviesrecht

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit...

or

OR moet betrokken zijn bij overstap naar flexplekken

OR | 01-10-2021 | Werkplek

De structurele invoering van het thuiswerken maakt dat veel werkgevers nadenken over een andere indeling van de werkruimtes en de inrichting...

or

Senaat stemt in met betere m/v-balans in bedrijfstop

OR | 29-09-2021 | Discriminatie

De Eerste Kamer (EK) heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het Neder...

or

Wat als bestuurder adviesrecht OR negeert?

OR | 27-09-2021 | Adviesrecht

De bestuurder is verplicht bij bepaalde voorgenomen besluiten de ondernemingsraad (OR) eerst om advies te vragen. De bestuurder mag zijn bes...

or

Informatierecht is hoeksteen van OR-praktijk

OR | 24-09-2021 | Informatierecht

De ondernemingsraad (OR) heeft recht op alle informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren. Krijgt de OR ge...