Nieuws

or

Adviesrecht OR: het beëindigen van werkzaamheden

OR | 23-05-2022 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen bij een belangrijke beëindiging van bepaalde werkzaamheden. Dat is al snel het...

or

Medezeggenschap tijdens en na de verkoop

OR | 13-05-2022 | Adviesrecht

De verkoop van een organisatie is geen eenvoudig besluit. De ondernemingsraad (OR) heeft daarbij de belangrijke taak om de bestuurder te adv...

or

Adviesrecht OR: aankondiging adviesaanvraag

OR | 02-05-2022 | Adviesrecht

Een adviesaanvraag mag niet uit de lucht komen vallen. Tijdens het zogeheten artikel 24-overleg moet de bestuurder de ondernemingsraad (OR)...

or

Recordaantal fusies en overnames in 2021

OR | 29-04-2022 | Adviesrecht

De Sociaal-Economische Raad (SER) ontving in 2021 een recordaantal meldingen van fusies en overnames. Niet altijd werden de Fusiegedragsrege...

or

Rol OR bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

OR | 08-04-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Bij een fusie of bedrijfsovername kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad (OR) heen. De Wet op de ondernemingsraden geeft de OR nameli...

or

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

OR | 01-04-2022 | Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...

or

Rol OR bij in dienst nemen van vluchtelingen

OR | 30-03-2022 | Ondernemingsraad

Als een werkgever vluchtelingen uit Oekraïne wil aannemen, heeft ook de ondernemingsraad (OR) daarbij een rol. Bovendien leidt de inzet van...

or

WOR: regels voor adviesrecht van de OR

OR | 28-03-2022 | Adviesrecht

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen als hij een regeling wil invoeren, wijzigen of intrekke...

or

OR en vakbond versterken elkaar bij reorganisatie

OR | 14-03-2022 | Reorganisatie

Is er bij een reorganisatie een vakbond betrokken, dan blijft de invloed van de ondernemingsraad (OR) beperkt. De OR hoeft dan zeker niet bu...

or

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

OR | 21-02-2022 | Eigenrisicodragerschap

Als de organisatie komend halfjaar eigenrisicodrager wil worden voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschi...