Nieuws

or

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

OR | 16-02-2024 | Rechten van de OR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

or

OR moet alert zijn op signalen voor reorganisatie

OR | 09-02-2024 | Werkwijze OR

UWV signaleert een flinke toename van het aantal reorganisaties en ontslagrondes. Het aantal is weer op het niveau van vóór de coronacrisis....

or

Voordelen en agendapunten halfjaarlijkse overlegvergadering

OR | 17-01-2024 | Overlegrecht OR: artikel 24 WOR

Het overlegrecht verplicht de bestuurder om minimaal twee maal per jaar in overleg te gaan met de ondernemingsraad (OR) om de algemene gang...

or

Rapporteren over verduurzaming betreft ook (OR) mkb

OR | 10-01-2024 | Duurzaam ondernemen

Grote beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf dit boekjaar een uitgebreid duurzaamheidsverslag opstellen. Dit volgt uit de Corporate Sustaina...

or

3 op 10 organisaties met OR-plicht heeft geen OR

OR | 08-01-2024 | Samenstelling van de OR

Slechts 69% van de organisaties die wettelijk verplicht zijn om een OR in te stellen, voldoet aan deze eis. Dit blijkt uit het nalevingsonde...

or

Relevante wetswijzigingen per 2024 voor de OR

OR | 03-01-2024 | OR en personeelsbeleid

Per 1 januari 2024 krijgen organisaties te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid. De...

or

Wat stond centraal in het OR-nieuws in 2023?

OR | 27-12-2023 | OR en arbeidsomstandigheden

Ook al is de coronapandemie officieel allang voorbij, de gevolgen zijn nog altijd merkbaar op de werkvloer. Want mogen werknemers bijvoorbee...

or

Verschillende deskundigen voor één advies

OR | 22-12-2023 | Werkwijze OR

De ondernemingsraad (OR) heeft het recht om advies in te winnen bij een in- of externe deskundige. Dat is vastgelegd in artikel 16 van de We...

or

PVT heeft beperkter informatierecht dan OR

OR | 29-11-2023 | Informatierecht

Net als de ondernemingsraad (OR) heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) recht op informatie over haar organisatie. Het informatierecht...

or

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

OR | 22-11-2023 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...