Nieuws

or

Delen van (klant)gegevens is aandachtspunt voor OR

OR | 20-02-2023 | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het Europese Hof van Justitie bepaalde onlangs dat Europese burgers het recht hebben om te weten met welke partijen een organisatie persoonl...

or

Rol OR bij collectieve roep om loonsverhoging

OR | 17-02-2023 | Beloning

De inflatie is in het afgelopen jaar flink gestegen en ook de gas- en energieprijzen rijzen de pan uit. Hoewel onderhandelingen over loonsti...

or

Werknemers met schulden zijn aandachtspunt voor OR

OR | 30-01-2023 | Werknemer met schulden

In vier op de vijf organisaties zijn er werknemers met financiële problemen. Dit is niet alleen voor de werknemer een ongewenste situatie, o...

or

Wat wil de OR nu écht met het klimaat?

OR | 16-01-2023 | Duurzaam ondernemen

Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen, maar daar zijn lang niet alle bestuurders zich van bewust. De OR kan zorge...

or

De waarde van het eindejaarsgeschenk voor de achterban

OR | 13-01-2023 | Achterban van de OR

Veel werknemers hebben eind vorig jaar een kerstpakket of eindejaarsgeschenk ontvangen. Omdat dit voor werknemers doorgaans een blijk van wa...

or

OR, is het tijd voor beoordelen nieuwe stijl?

OR | 11-01-2023 | Functioneren en beoordelen

De beoordelingsgesprekken over 2022 zijn in veel organisaties inmiddels achter de rug. Past de manier van beoordelen nog bij de organisatie...

or

Adviesrecht OR: het advies in fasen

OR | 09-01-2023 | Adviesrecht

Als de bestuurder een besluit wil nemen waarover de OR om advies moet vragen, is het essentieel dat hij de OR hier zo vroeg mogelijk bij bet...

or

Relevante wetswijzigingen per 2023 voor de OR

OR | 02-01-2023 | Ondernemingsraad

Organisaties krijgen in 2023 te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. De ondernemingsraad (OR) m...

or

EU wil ook gelijke beloning m/v in kleinere bedrijven

OR | 19-12-2022 | Beloning

De nieuwe EU-richtlijn om loondiscriminatie tussen mannen en vrouwen tegen te gaan, gaat ook gelden voor kleinere bedrijven (vanaf 100 werkn...

or

OR kan financiële steun voor achterban stimuleren

OR | 12-12-2022 | Achterban van de OR

Veel werkgevers bieden hun werknemers een helpende hand nu velen door de hoge inflatie in financiële problemen raken. Onderneemt de werkgeve...